ŁÓDŹ – BYĆ MAMĄ – warsztaty dla mam z małymi dziećmi do 1. roku

Na spotkaniach poruszane są tematy związane ze zmianą dla rodziny, jaką jest pojawienie się dziecka, jak również różne kwestie dotyczące wychowywania dziecka – potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności, pochwały, kary i konsekwencje.

 
Warsztaty składają się z dziesięciu 2-godzinnych spotkań. Odbywają się raz w tygodniu. W warsztatach uczestniczą mamy razem z dziećmi! 
 
Dzięki udziałowi w warsztatach mamy:
• będą potrafiły lepiej odnaleźć się w roli mamy i wzrośnie ich poczucie kompetencji rodzicielskich;
• będą miały możliwość spojrzenia na siebie w roli rodzica i docenienie swoich umiejętności;
• będą miały możliwość uważnego obserwowania swoich relacji z dzieckiem, zrozumienia, jak one wpływają na dzieci i jak dzieci reagują na nie;
• zdobędą umiejętność rozpoznawania emocji własnych i dziecka, i sytuacji, w których się pojawiają;
• rozwiną swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez używania przemocy;
• poznają i będą miały możliwość ćwiczenia nowych sposobów reagowania na trudności dziecka;
• poznają inne mamy w podobnej sytuacji życiowej, co pomoże im budować wzajemne relacje i dawać sobie oparcie.
 
Warsztaty prowadzony jest w oparciu o autorską metodę pracy nad rozwijaniem umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów małych dzieci, która została opracowana przez Fundację Dzieci Niczyje. 
 
Termin zajęć:
17 lutego – 16 kwietnia 2015 r., godz. 11.00 – 13.00.
 
Prosimy o zapisy: mailowo , telefonicznie 042/6855230, 608 636 970 lub osobiście w naszej poradni.
 
Koszt uczestnictwa we wszystkich warsztatach łącznie to 400 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensitiva w Łodzi
tel.042/6855230, 608 636 970