Świadomy przedszkolak – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie… Podsumowanie warsztatów organizowanych przez Fundację VERBA

Warsztaty edukacyjne, które odbywały się w przedszkolach na terenie Warszawy i Krakowa od października 2013 roku do stycznia 2014 roku były pilotażowym projektem Fundacji VERBA zrealizowanym dzięki wsparciu Fundacji PZU. Program inicjatywy skierowany był do konkretnych grup wiekowych, a każdej z nich wydzielono inne cele i założenia merytoryczne, dostosowane do emocjonalnego poziomu rozwoju dziecka.


Wspólne czytanie, rozmowy, zgadywanki, gry, kolorowanki, porozumiewanie się bez użycia słów, zapoznanie się z alfabetem Braille’a to tylko niektóre z aktywności, które zaproponowano młodym uczestnikom warsztatów. O doskonałe samopoczucie i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć dbali specjalnie w tym celu przeszkoleni animatorzy. Dużą rolę w kształceniu dzieci podczas warsztatów odegrała bajka edukacyjna Fundacji VERBA pt. „Leon i jego nie-zwykłe spotkania. Wyprawa na zamek”. Książeczka opowiadając prostą historię o wspólnej przygodzie grupy przyjaciół w naturalny sposób porusza temat niepełnosprawności, ułatwiając tym samym komunikację z dziećmi.


 „Dzieci reagowały wspaniale. Aktywnie uczestniczyły w warsztatach, odpowiadały na zadawane im pytania, bardzo szybko uczyły się i z ciekawością czekały na przygotowane dla nich niespodzianki oraz prezenty. My, dorośli, uważamy temat niepełnosprawności za trudny, ponieważ wiemy, jakie emocje mogą się z nim wiązać. Dzieci tych złych emocji jeszcze nie znają i dlatego bardzo ważne jest, aby kwestię niepełnosprawności przedstawiać im w kontekście możliwości, a nie ograniczeń” – powiedziała Agata Battek, założycielka Fundacji VERBA. Podczas warsztatów dzieci uczyły się szacunku dla różnorodności, otwartości, zrozumienia i tolerancji. Zrozumiały, że mimo różnic każdy z nas ma marzenia, pragnie mieć przyjaciół i brać udział w niezwykłych przygodach. Współpraca Fundacji VERBA z przedszkolami oraz wsparcie przedsięwzięcia przez Fundację PZU umożliwiło edukację i rozwój społeczny najmłodszych w sferze budowania zaufania społecznego.
 


Niezwykłe spotkania z PZU to inicjatywa, której celem jest  odpowiadanie na trudne dziecięce pytania, a także wspieranie dorosłych w rozmowach na tematy, których nie sposób pominąć w procesie wychowywania. Przygotowane materiały i spotkania w placówkach edukacyjnych przyczyniają się do wzrostu świadomości   w obszarze niepełnosprawności i rozwoju społecznego, co buduje zrozumienie i wzajemną tolerancję.

Fundacja VERBA– niezależna organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją oraz przełamywaniem stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest wspieranie przemian związanych z postrzeganiem niepełnosprawności i działanie na rzecz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysłodawcą  i założycielką fundacji jest Agata Battek.

Więcej informacji na http://www.fundacjaverba.org.pla także na oficjalnym Fanpage na Facebooku : https://www.facebook.com/FundacjaVerba.