WARSZAWA – Warsztaty „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy – rodzice:

* będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb

* będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań

* zdobędą umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez przemocy, ale również nie „bezstresowo”

* poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia sprzyjających rozwojowi dziecka wzorców zachowań

Warsztat trwa 12 godzin podzielonych na 2 sześciogodzinne sesje. Grupa liczy min. 8 osób.

Termin: sobota, 21.01.2012 w godz. 14.00 – 19.00 i niedziela, 22.01.2012 w godz. 12.00 – 17.00.

Miejsce: CPP Babka Tower, al. Jana Pawła II 80 lok. 129

tel.:
22 637 40 80 (81)

e-mail:

Cena: 380 zł  (O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, w jednym warsztacie może uczestniczyć tylko jeden z rodziców dziecka. Nie jest wskazane, aby w tej samej grupie byli małżonkowie)