WARSZAWA – Grupa „My mamy”


2 grupy :

Wilanów – spotkania będą odbywały się w środy od  5 listopada w godzinach 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3.
 
Ursynów – piątki w godzinach 10.00 – 12.00 w Klubie przy Lasku, ul. Lasek Brzozowy 2, grupa otwarta, można dołączyć do spotkań.

Zapisy: , tel. 792 765 790.

Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, Fundacja Razem przez Macierzyństwo.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.