WARSZAWA – Warsztaty dla dzieci

Z informacji organizatorów:

NIEZAPOMINAJKI to przyjemne i zabawne zajęcia dodatkowe wzmacniające pamięć, rozwijające kreatywność, podczas których ćwiczymy sposoby i poznajemy metody efektywnego uczenia się. To niezwykłe zajęcia, nieprzypominające szkolnych lekcji! Podczas nich uczymy przez zabawę i własne doświadczenia. Przeznaczone są dla dzieci 10 – 14 lat. Nie stawiamy ocen, nie ma nauczyciela za biurkiem!

Celem warsztatów ćwiczenia pamięci jest rozwój:

•    motywacji do nauki

•    umiejętności zapamiętywania informacji

•    umiejętności koncentracji

•    kreatywności i wyobraźni

•    samodzielnego myślenia

•    umiejętności stosowania mnemotechnik

Zajęcia są prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia doświadczonych w pracy z grupą.

Warsztaty obejmują V cykli. Każdy cykl zajęć obejmuje 7,5 godziny warsztatów, rozłożonych na cotygodniowe spotkania po 1,5 godziny. Zajęcia są odpłatne – 129 zł za cykl. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, minimalnie 6.

Szkoły oraz osoby indywidualne chętne do udziału w projekcie są proszone o kontakt z koordynatorką projektu:

Zuzanna Hamułka

tel. 530 467 435
Więcej  informacji o Stowarzyszeniu na stronie: www.qzmianom.org