WARSZAWA – Wychowanie w / do odpowiedzialności – warsztaty

 
Termin: 21.03.2015 w godzinach 9.00-13.00 w kawiarence BioCultura (ul. Sokołowska 9 lok.U31 w Warszawie, www.biocultura.pl)

Dla kogo : pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, rodzice.

Cele szkolenia:
1. Rozwijanie kompetencji wychowawców, nauczycieli, terapeutów, rodziców w zakresie moralnym dziecka i młodzieży;
2. Nabycie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji niewłaściwych zachowań dziecka – m.in. prowadzenie dialogu/rozmowy z uczniem, wykorzystywanie trudnych sytuacji wychowawczych jako środka wspomagającego w procesie kształtowania odpowiedzialności u młodego człowieka; ustalenie wspólnego frontu wychowawczego i rozwiązywanie konfliktów wynikających z różnic w poglądach i wartościach. 

Główne treści  szkolenia:
Smaki wychowania – jak oddziaływać w wychowaniu?
Oczekiwania rodzica a kara – w jaki sposób działa kara? 
Dialog w konflikcie – jak rozmawiać w sytuacjach trudnych?
Klucz wspólnego oddziaływania – wspólna praca w wychowaniu dziecka – rodzic i nauczyciel. 
 
Koszt szkolenia: 60 zł  zamiast 250 zł (dodatkowo w cenie  pakiet lunchowy, kawa/herbata oraz słodki poczęstunek)

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności. 
 
Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2015 pod adresem mailowym:  
 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie poinformowany mailowo.  

Czekamy na Ciebie również na www.anew.edu.pl