Jak z przedszkolaka zrobić ucznia?

Poznajmy ten proces, co tak naprawdę oznacza gotowość szkolna i jakimi etapami przebiega. Dziecko w wieku przedszkolnym, czyli najwcześniej od 2 roku życia do osiągnięcia 5/6 lat, poznaje świat w sposób coraz bardziej systematyczny. Odbywa się to za pomocą pytań i prób. Ciekawość sprawia, że maluch chce sprawdzić, jak coś działa lub uzyskać odpowiedź od dorosłego. Pytania świadczą o gotowości do uczenia się pod kierunkiem innej osoby. Przedszkolak jest zależny od innych, gdyż nie potrafi jeszcze zorganizować sobie zajęć, nie planuje, nie umie działać strategicznie. To, jak będzie przebiegał jego rozwój, jest więc w rękach jego otoczenia. Natomiast metodą „nauki” i poznawania świata jest na tym etapie zabawa. Dzieci udając scenki z życia przerabiają różne role społeczne, posługując się zabawkami nabywają umiejętności motoryczne, grając z rówieśnikami uczą się współpracy, a prosty balonik wprowadza w prawa fizyki. Nie muszą to być wcale rzeczywiste sytuacje – olbrzymią rolę gra tutaj wyobraźnia. Nie bylibyśmy w stanie nauczyć się wszystkiego z doświadczenia – aby móc przerobić jak najwięcej hipotetycznych sytuacji, stosujemy wyobrażenia symboliczne. To właśnie wyobraźnia odgrywa kluczową rolę. Rozbudowując ją poszerzamy swój świat doświadczeń. 
 

Czego uczy się przedszkolak, jakie kompetencje rozwijamy w tym wieku? Dwu, trzyletnie dziecko potrafi krótko skupić uwagę na wykonywanej czynności, ale potrafi także na chwilę wstrzymać się od jej kontynuowania. Pięcio, sześciolatek powinien już umieć zaangażować się długotrwale w zadanie, jak również dzielić swoją uwagę lub przerzucać ją na inne aktywności. Na tym etapie dziecko rozwija kontrolę również nad swoimi emocjami. Poczynając od umiejętności rozpoznania ich u siebie i innych, po hamowanie swoich reakcji. Dwulatka zainteresujemy zadaniem dającym szybką i natychmiastową gratyfikację, o ile jest nieskomplikowane, gdyż pamięć robocza mieści 2-3 elementy. Do 6 roku życia uczymy się tworzenia przyczynowo-skutkowych powiązań, kontynuowania aktywności nakierowanej na cel, współpracy z innymi i wspólnego osiągania celów oraz umiejętności korzystania ze wskazówek udzielanych przez dorosłych. Szczególnie ważne są kompetencje związane z planowym działaniem. Od inicjowania, poprzez organizację w czasie i przestrzeni, po elastyczność w razie napotkania przeszkód. Stopniowo uczmy dzieci samodzielności w realizacji zadań. 
 
Szkoła kojarzy nam się z nabywaniem wiedzy i konkretnymi umiejętnościami – matematyzowanie, pisanie, czytanie, logiczne myślenie i wiedza o świecie. Tymczasem gotowość szkolna to także kompetencje miękkie. Sześciolatek, który dobrze poradzi sobie w pierwszej klasie, potrafi rozstać się z rodziną i zaadoptować w nowym otoczeniu, wśród innych ludzi. Będzie współdziałał z innymi dziećmi i umiał przyjmować wskazówki dorosłych i aktywnie szukać pomocy, gdy jest potrzebna. W tym wieku, powinien potrafić samodzielnie korzystać z już nabytej wiedzy i umiejętności. Tych kompetencji nie da się rozwinąć w oderwaniu od siebie. Stosując naturalną metodę poznawania świata – zabawę – dziecko uczy się kilku rzeczy na raz. Ćwicząc grafomotorykę ręki, wyrabia zdolność koncentracji. Kolorując, nie tylko pobudza kreatywność, ale i planuje – od którego koloru zacznie, jakiej będzie potrzebować kredki itd. Dbając więc o prawidłowy rozwój przedszkolaka, należy zapewnić mu stymulacje na wielu płaszczyznach. Małe dziecko, jeszcze nie skupi uwagi na wiedzy podawanej bezpośrednio, tak jak na lekcji szkolnej. Chcąc rozbudowywać jego wiedzę o świecie, oferujmy mu edukacyjne zabawy. Regularna zabawa z kolorowankami, nie tylko wyćwiczy grafomotorykę dziecka i rozwinie wyobraźnię, ale i wyrobi dobre nawyki i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kreatywnych materiałów edukacyjnych i kolorowanek od Bazgroszyt.pl. To doskonałe wsparcie rozwoju dziecka – nauka pisania, matematyka, logiczne myślenie czy język angielski. Dzięki ćwiczeniom zawartym w tych materiałach zadbasz o przygotowanie przedszkolaka do nauki w szkole, a także sprawdzisz jego kompetencje za pomocą Testu Gotowości Szkolnej i dowiedziesz się, jakie obszary wymagają więcej uwagi.