Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUKACJA

Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także integracji sensorycznej.

Przeprowadzamy diagnozy emocji, osobowości, uzdolnień językowych, przyczyn zaburzeń zachowania, predyspozycji i preferencji zawodowych.

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia, gotowości szkolnej, oceny braku przeciwwskazań psychologicznych dla dzieci grających w teatrze, filmie, reklamie oraz kandydatów do szkół artystycznych i innych.

Wykonujemy pogłębione diagnozy pedagogiczne ogólne, a także określamy przyczyny trudności w nauce matematyki oraz języków obcych.

Prowadzimy terapię pedagogiczną indywidualną i grupową  oraz terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej
(mamy trzynastoletnie doświadczenie).

Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia (efektywnie podnosimy poziom czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, koncentracji, zapamiętywania, odporności na stres, umiejętność autoprezentacji) oraz wyrównujemy braki wiedzy szkolnej (korepetycje).

Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania, także dotyczącymi osób, które weszły w konflikt z prawem.

Zapraszamy serdecznie!

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
„EDUKACJA”
Ul. Żeromskiego 14, Warszawa
Tel.: 22 865-14-20 lub 606-253-800