Przystań Psychologiczna

Jeżeli czujesz, że nie potrafisz sam poradzić sobie z rozwiązaniem konkretnego problemu Przystań Psychologiczna zaprasza do skorzystania z porady u psychologa. Ta forma pomocy obejmuje zwykle od 1 do kilku spotkań i skoncentrowana jest na poszukiwaniu, omówieniu nowych, innych niż dotychczas sposobów przezwyciężenia trudności, z którą się zmagasz. Czasami łatwiej porozmawiać z kimś kto nie jest emocjonalnie zaangażowany w Twoją sytuację i będzie potrafił spojrzeć na problem z innej perspektywy, pomagając jednocześnie dostrzec nowe aspekty jego rozwiązania.

Jeżeli oprócz rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej chciałbyś też lepiej poznać i zrozumieć siebie (swoje uczucia, myśli i zachowania), nauczyć się łatwiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi w Twoim otoczeniu, poznać przyczyny swojego cierpienia i niepokojących Cię objawów Przystań Psychologiczna zaprasza do skorzystania z psychoterapii indywidualnej. Ta forma pomocy jest szczególnie skuteczna jeśli podejrzewasz u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywasz zespół stresu pourazowego.

W zależności od potrzeb i charakteru przeżywanej trudności Przystań Psychologiczna oferuje: psychoterapię krótkoterminową obejmującą od kilku do kilkudziesięciu spotkań i stosowaną głównie w celu rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji życiowej lub psychoterapię długoterminową, której czas trwania uzależniony jest od ustalonych wspólnie z terapeutą celów  terapii i związana jest głównie z odkrywaniem problemowych obszarów, które negatywnie wpływają na nasze funkcjonowanie i poszukiwaniem aspektów, które można zmienić, żeby poprawić sobie jakość życia.

Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacją z psychologiem. Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w Twojej ogólnej sytuacji życiowej. W wyniku konsultacji terapeuta może zaproponować formę pomocy dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Kontakt:
Plac Konstytucji 6/42 (wejście od Pięknej)
00-550 Warszawa