Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie

– Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
– Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyka uzależnień i innych zachowań problemowych.
– Terapia zaburzeń rozwojowych i innych zachowań dysfunkcyjnych.
– Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
– Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
– Prowadzenie Edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
– Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
– Dodatkowe zdania powierzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświat

Kontakt:
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów