VIII Międzynarodowa Konferencja Montessori „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”

Konferencja to przede wszystkim uczestnicy – to oni odpowiadają za doskonałą atmosferę i zgodnie z ich sugestiami planujemy tematykę warsztatów. Jak zwykle przy tej okazji nie zabraknie też konkursów i stoisk wystawowych, a ponadto zorganizujemy zbiórki i aukcje charytatywne na różne szlachetne cele w świecie Montessori. Nie zapominamy o imprezach towarzyszących – dwa dni przed konferencją i dwa dni po niej około 60 placówek montessoriańskich w całej Polsce otwiera swoje podwoje dla odwiedzających.

W ostatnich latach gościliśmy po 600 uczestników z całego świata, wierzymy, że w tym roku spotkamy się w równie licznym gronie, a każdy wyjedzie bogatszy o nowe doświadczenia, znajomości i inspiracje i z niecierpliwością będzie oczekiwał kolejnej edycji.
 
O Montessori

Maria Montessori opracowała swoją metodę na początku XX wieku. Pracując najpierw w szpitalu dla osób uznanych za niedorozwinięte umysłowo, a następnie prowadząc sieć placówek dla małych dzieci z biednych rodzin robotniczych w różnych miastach Włoch, stworzyła program nauczania, który z powodzeniem stosowany jest do dziś i zyskuje coraz większą popularność. Montessori podeszła do edukacji z pasją naukowca – wprowadzanie nowych metod traktowała jako eksperyment, który wymagał ścisłej obserwacji przebiegu i skutków, analizy wyników i przygotowywania kolejnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Metoda ta charakteryzuje się kilkoma cechami, które istotnie odróżniają ją od innych form edukacji:

  • Dzieci są uczone samodzielności i samodyscypliny,
  • Jest kładziony duży nacisk na przygotowanie nauczycieli, otoczenia i materiału,
  • Do szkół są przyjmowane całe rodziny, są organizowane warsztaty dla rodziców,
  • Grupy są mieszane wiekowo,
  • Dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb dziecka,
  • Praca ze specjalnie przygotowanym materiałem, dzięki któremu dziecko może samo weryfikować swoją pracę.

 
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ!
 
Więcej informacji: http://konferencja-montessori.pl/