WARSZAWA – bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych

Na warsztaty zapraszamy rodziców, którzy:

  • doświadczają trudności wychowawczych,
  • chcą rozwijać się i udoskonalać w swojej roli,
  • chcą nauczyć się nowych metod/ umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z dzieckiem
  • mają ochotę na wymianę doświadczeń z innymi rodzicami

Warsztat ma na celu rozwój kompetencji wychowawczych, takich jak:

  • dobra komunikacja z dzieckiem,
  • rozpoznawanie potrzeb własnych i dziecka,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • radzenie sobie z emocjami własnymi i emocjami dziecka.

Podczas warsztatów rodzic lepiej pozna siebie w roli rodzica – przyjrzy się swoim postawom i zachowaniom rodzicielskim, określi swój rodzicielski potencjał i obszary wymagające doskonalenia.

Terminy i miejsce spotkań:

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-12) odbywać się będą w: PIĄTEK 11. 10. 2013 GODZ. 17.30 – 20.30, SOBOTA 12.10.2013 GODZ. 9.00 – 17.00, NIEDZIELA 13.10.2013 GODZ. 9.00 – 16.00.

ul. Oleandrów 6 (III PIĘTRO), Warszawa

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem spotkań grupowych. Odbycie indywidualnej konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na warsztaty.

Telefon: (0-22) 626-94-19
Telefon kom. 663 – 148 – 561

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6 (III piętro), 00-629 Warszawa