WARSZAWA – grupa dla ojców – cykl mini-warsztatów

Celem cyklu mini-warsztatów jest rozwój  osobisty w kontekście pełnionej roli ojca, męża pracownika oraz wzajemne wsparcie. Spotkania będą ponadto okazją do porozmawiania o ojcowskich wyzwaniach i problemach oraz sukcesach w wychowaniu dzieci. Grupa będzie prowadzona metodami aktywnymi (refleksja osobista, ćwiczenia indywidualne, praca w małych grupach) z uwzględnieniem przestrzeni na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz rozwiązywaniem problemów wychowawczych.

Tematyka spotkań:

  • Mąż, tata, pracownik.. – jak pogodzić  ważne role i pozostać sobą?
  • Jak się mają nasze pasje do wychowania dzieci.
  • Mocne strony taty.
  • Wyzwania przed którymi stoję jako ojciec  – jak sobie z nimi radzić.
  • Mój ojciec, ja jako tata – co dostałem, a co daję swojemu dziecku?
Termin: czwartek, godz. 18.00-21.00
 
Start:  5 grudnia
 
Prowadzący: Krzysztof Górski, Tomasz Mieszkowski