WARSZAWA – Konferencja AUTYZM. Interakcje-porozumienie-dialog

Metody prezentowanie podczas konferencji mogą być z sukcesem wprowadzane i realizowane u osób z spoza spektrum autyzmu, np. u osób z trudnościami w uczeniu się, niewidomych czy niesłyszących. Prelegentami konferencji będą m.in. specjaliści z Wielkiej Brytanii – Janet Gurney i Dave Hewitt, którzy opowiedzą o metodzie Intensive Interaction oraz Gina Davies, która przybliży podejście Attention Autism. Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku o różnym poziomie głębokości zaburzeń.

Główne bloki programowe:

15 listopada 2013 r. (piątek):

Intensive Interaction: rozwój metody, zasady jej stosowania i praktyka – DaveHewett.

Nawiązanie i utrzymanie współpracy w ramach metody Intensive Interaction w pracy z osobami mającymi trudności w komunikacji – Janet Gurney.

16 listopada 2013 r. (sobota):

Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Gina Davies.

Nowe technologie w komunikacji – Fundacja SYNAPSIS.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Kongresowe Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

Koszt udziału jednej osoby w Konferencji wynosi:

– 400 zł – w przypadku dokonania przelewu do dn. 10.09.2013 r.*
– 430 zł – w przypadku dokonania przelewu po dn. 10.09.2013 r.*
*decyduje data dokonania przelewu.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie w całości na język polski.
Szczegóły oraz formularz rejestracyjny na www.synapsis.org.pl

Pełny program konferencji