EEG biofeedback

Podczas treningu osoba trenowana obserwuje na monitorze scenerię odpowiadającą grze komputerowej. Najczęściej za pomocą fal mózgowych steruje ona jakimś pojazdem bądź przedmiotem, tak by poruszał się w określonym wcześniej kierunku czy wykonywał polecone czynności. Każde rozproszenie uwagi przejawia się w złym wykonywaniu zadania (sterowania pojazdem, układania mozaiki z dostępnych obrazków). Dzieje się tak, gdyż rejestrowana aktywność mózgu przetwarzana jest w graficzny zapis wideogry.

Za pomocą takich treningów można wzmocnić te częstotliwości fal, których mózg generuje zbyt mało i wyhamować te, które generuje w nadmiarze, jak również zwiększyć regularność i synchronię aktywności mózgu. Efektem treningów będzie także wytworzenie się nowych, pożądanych połączeń synaptycznych, które znacznie ułatwią funkcjonowanie trenowanej osoby.

Metoda EEG biofeedback sprawdza się jako trening koncentracji, ukierunkowywania myślenia – pomaga uczniom z trudnościami w skupieniu się, może być wykorzystywana także przy nadpobudliwości, dysleksji rozwojowej, zaburzeniach rozwoju (np. autyzm). Ma szerokie zastosowanie dzięki dobieraniu ćwiczeń do wieku i możliwości trenującego, nie zaś problemu, z jakim będzie się on mierzył z zastosowaniem EEG biofeedback.

Klaudia Sania-Kawa
– pedagog specjalny, polonistka, pogłębiająca swoją wiedzę na studiach podyplomowych z logopedii, na co dzień zajmuje się prowadzeniem zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży

Polecana literatura:
1. Pecyna M., „System Biofeedback w praktyce pedagogicznej”, Warszawa 1998.
2. Rusek G., EEG – biofeedback i możliwość jego wykorzystania we wspomaganiu terapii dzieci z autyzmem, W: „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem”, pod red. M. Gambin, E. Łukowskiej, Warszawa 2009.
3. strona internetowa: www.eeg-biofeedback.com.pl

EEG Biofeedback polega na usprawnianiu pracy mózgu poprzez nieinwazyjną stymulację kory mózgowej za pomocą elektrod (3). Odbywa się to wyłącznie siłą umysłu, czyli myślami steruje się np. grą lub filmem. Jest to metoda oddziałująca na te partie mózgu, które są odpowiedzialne np. za nadmiar stresu, nadpobudliwość ruchową i emocjonalną, motywację, niską samoocenę, kłopoty ze snem, apatię, fobie, stany obniżonego nastroju, ADHD, słabe wyniki w nauce lub w przypadku poważniejszych schorzeń neurologicznych (padaczka, udar mózgu), psychologicznych (depresje).

Metoda przeznaczona jest dla osób zdrowych i chorych, w zależności od wyznaczonych oczekiwań.

Treningi lub terapię  EEG  Biofeedback obowiązkowo poprzedza badanie QEEG (Mapa Mózgu), które jest badaniem diagnostycznym, pokazującym rzeczywisty obraz pracy mózgu. Na podstawie tej mapy wiemy, które partie mózgu trzeba usprawniać, które hamować. Po pierwszych kilku treningach można zaobserwować zmęczenie (jest to ogromny wysiłek umysłowy) – trenowana osoba musi tak mocno użyć siły swojego umysłu, aby osiągnąć sugerowaną taktykę podczas gry, filmu (naliczane są punkty za dobrą pracę – jest to też oczekiwane Sprzężenie Zwrotne i informacja dla trenowanego, że bardzo dobrze skupił się na wykonywanej pracy).

Trening, aby był efektywny w przypadku osób zdrowych bez poważniejszych zaburzeń, trwa około 30 sesji 2 razy w tygodniu (około godziny ). Musi być regularny, ponieważ podczas terapii dążymy do powstania nowych połączeń neuronalnych w mózgu, a to zwiększa jego wydajność nawet do 35 proc. (wg naukowców).

Anna Dragan – Neuroterapeuta, właściciel NEURON – BIOFEEDBACK  Warszawa  ul. Marszałkowska 20/22 lokal 41, wejście od Litewskiej 11/13
www.neuron-biofeedback.pl