WARSZAWA – Nadużywanie komputera i Internetu – warsztat dla rodziców nastolatków


Spotkanie odbędzie się 10 września 2014 w godzinach 17.30 – 20.30 w Centrum Sami Sobie. Spotkanie jest bezpłatne.

Zapraszamy na pierwsze z cyklu sześciu spotkań edukacyjnych prowadzonych przez terapeutę uzależnień mającego doświadczenie w pracy z rodzicami i młodzieżą. Spotkanie dotyczyć będzie nadużywania komputera i Internetu.

Spotkania pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie komputera, używanie alkoholu czy narkotyków, wczesne kontakty seksualne, a także doskonalić umiejętności rozpoznawania przejawów niepokojących zachowań i ochrony przed nimi dorastających dzieci.

Tematy kolejnych spotkań:

26 września – Alkohol, narkotyki, leki.
17 października – Zaburzenia odżywiania.
31 października – Zachowania agresywne.
14 listopada – Przedwczesna inicjacja seksualna.
12 grudnia – Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym.
 
Zapraszamy także na inne warsztaty:

12-13 września – Pracownia Dobrych Relacji
10-11 października – Pracownia Dobrej Komunikacji
21-22 listopada – Bunt nastolatka
od 24 września – grupa wsparcia dla rodziców nastolatków.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum „Sami Sobie” przy ul. Tarczyńskiej 11/24.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zapisy i informacje: tel. 792 765 790, [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.