POZNAŃ – Kurs Pediatryczny – Cafe Bebe

Daje pełny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom. Jest podzielony na część teoretyczną – pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne, stanowiące trzon zajęć. Uczestnicy poznają  na nim podstawy dbania o bezpieczeństwo dziecka – ogólne zasady postępowania z dziećmi, omówienie różnic w anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych, postępowanie z różnymi urazami, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci i niemowląt.

Pamiętaj – umiejętność ratowania dorosłych posiada wiele osób, w przypadku dzieci, niemowląt i noworodków pojawiają się jednak znaczące różnice, których  znajomość może zadecydować o skuteczności akcji ratunkowej.

Podstawowy kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy:
kurs obejmuje 8 godzin szkolenia (1 dzień)
każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu

Kurs Pediatryczny – Poznań
CSU Medaid
ul. Mostowa 6, pokój 316
502 335 151

Zapisy:
Cafe BeBe – przy barze
504 699 981

Termin
13.08.2011 (godz. 10:00 – 18:00)

Miejsce
Cafe BeBe
Poznań
ul. Strzelecka 20/2