WARSZAWA – nieodpłatny wykład psychologiczny dla rodziców – Kary w wychowaniu dziecka

 
To drugi z cyklu 10 wykładów, na których zostaną poruszone z punktu psychologicznego problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców. 
 
Wykłady mają charakter spotkań otwartych, to znaczy może przyjść każdy rodzic małego dziecka (1-6 lat) po zgłoszeniu swojego uczestnictwa.
 
W ramach wykładów będą prowadzone dyskusje, w których rodzice będą mogli aktywnie uczestniczyć. 
 
Tematem drugiego wykładu jest: „Kary w wychowaniu dziecka.”
 
  • opowiemy czym różnią się kary od konsekwencji, 
  • w jakim wieku dziecko jest w stanie zrozumieć konsekwencje swojego zachowania,
  • zastanowimy się jak sprawić żeby metody wychowawcze nie były odwetem na dziecku, 
  • po jakie metody rodzic może sięgnąć w sytuacji konfliktowej. 
 
Wiemy, że wiedza dotycząca zachowań dziecka i rozumienie ich mechanizmu jest niezwykle pomocne w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem. 
 
Termin: 23.maj, piątek, godz.18.30,
 
Adres: ul.Popiełuszki 13 (budynek Ognisko Pracy Pozaszkolnej)
 
0 609 858 868 – Monika Ciechomska
 
Spotkania są bezpłatne. Rodzice z Dzielnicy Żoliborz mają pierwszeństwo w przyjęciu na wykład. 
 
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.