„Szkoła pierwsza klasa?” Poradnik dla rodziców sześciolatków

Rodzice sześciolatków mają prawo czuć się nieco zagubieni wobec toczącej się od kilku lat debaty publicznej na temat posłania sześciolatków do szkół, w której to ścierały się skrajne poglądy i grały wielkie emocje. Spory te wcale nie ułatwiają wyboru szkoły. Jedyne co, można zrobić, to na własną rękę zdobyć informacje o konkretnych placówkach w okolicy i przekonać się, na ile odpowiadają naszym oczekiwaniom.

Ale co wziąć pod uwagę? Jakimi kryteriami się kierować? Autorka niniejszego poradnika sama jest mamą sześciolatki i postanowiła pomóc sobie i innym rodzicom uporządkować pojawiające się w głowie pytania. Na podstawie rozmów z nauczycielami klas I-III, psychologami, ekspertami edukacyjnymi i rodzicami przygotowała zestaw dwudziestu zagadnień, z którymi powinni zapoznać się rodzice dbający o to, aby szkoła, do której będzie uczęszczać ich dziecko, była dobrze przygotowana na jego przyjęcie. Do każdego zagadnienia dobrano pytania, które mogą być pomocne rodzicom w rozmowach z dyrekcją i nauczycielami. Swoimi przemyśleniami związanymi  z sześciolatkami w szkole podzielili się z nią eksperci zajmujący się edukacją i wychowaniem w różnych aspektach. Poradnik Szkoła pierwsza klasa? opisuje realia szkolne, pomaga zadawać pytania, ale także podpowiada, jak mogłoby być lepiej.

Pamiętajmy, że to nie tylko dziecko powinno wykazać się gotowością szkolną, lecz także instytucja je przyjmująca i dorośli biorący w tej instytucji za nie odpowiedzialność – pisze autorka. Sześciolatki naprawdę różnią się od siedmiolatków i uwzględnienie tej wiedzy jest koniecznym warunkiem, by szkoła stała się miejscem naprawdę przyjaznym dzieciom.

Warto przyjrzeć się, jak przygotowano pod kątem młodszych dzieci całe materialne otoczenie szkoły: począwszy od klasy, świetlicy, stołówki, boiska po szatnie. Infrastruktura szkolna to jedno, najważniejszy jest przecież dobrze przygotowany nauczyciel, świadomy, jakimi metodami pracować z ruchliwymi, gadatliwymi i emocjonalnymi sześciolatkami. Poznanie nauczyciela i nawiązanie z nim relacji wydaje się kluczową kwestią przy wyborze szkoły. Warto zdobyć od niego jak najwięcej informacji o tym, co dzieci będą w szkole robić, w jaki sposób zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, czy wykorzystają do tego różnorodne narzędzia (także nowe technologie) i formy aktywności.

Siedzenie w ławce i słuchanie nauczyciela wywołuje jedynie bardzo ograniczoną aktywność mózgu. Inaczej, gdy dzieci tańczą, śpiewają, budują z klocków, grają, wycinają, lepią, rysują, malują czy przygotowują przedstawienie –  sugeruje Marzena Żylińska, ekspert od neurodydaktyki. – Efektywna nauka możliwa jest tylko wtedy, gdy dzieci uczą się ręką, głową i sercem.

Szkoła ma być miejscem, gdzie nasze pociechy w poczuciu bezpieczeństwa, otoczone życzliwą opieką będą przez najbliższe lata rozwijać się intelektualnie, społecznie i emocjonalnie. Czy tak będzie w istocie, zależy także od rodziców, którzy mogą stać się partnerami dla nauczycieli i dyrekcji, aktywnie włączając się w realizację jej misji edukacyjnej. Do czego także gorąco zachęca poradnik Szkoła pierwsza klasa?

Szkoła pierwsza klasa? Poradnik dla rodziców sześciolatków. Małgorzata Kowalczuk. Warszawa, luty 2014; wydanie pierwsze; ISBN: 978-83-63286-13-2; format: ePUB lub PDF. Seria: Think! Wirtualna Biblioteka Nowoczesnego Nauczyciela i Ucznia.

Publikacja dostępna jest wyłącznie w sklepie Edustore.eu: https://edustore.eu/3-publikacje-edukacyjne.
Link bezpośredni do publikacji: (EPUB) (PDF).