WARSZAWA – Trening Skutecznego Rodzica wg T .Gordona – II Cykl


Warsztat obejmuje: pakiet profesjonalnych materiałów dedykowanych TRENINGOWI SKUTECZNEGO RODZICA oraz 3 spotkania x 8 h (1h=60 min). Wystarczy tylko ponieść koszt zakupu długopisu i po prostu przyjść.
 
Warsztaty są dedykowane dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat.
 
PROWADZĄCA: Marlena Trąbińska-Haduch – certyfikowana trenerka.
KIEDY: 6,7 (sobota, niedziela) i 13 ( sobota)  GRUDNIA 2014r. godz.: 9.00-17.00
GDZIE: Szkoła Podstawowa nr 209 al. Reymonta 25, Warszawa 
Zapisy mailowo: lub 695582415
 
OPIS warsztatów: 
„Trening Skutecznego Rodzica wg T .Gordona”

Warsztat adresowany do rodziców/opiekunów dzieci w wieku 6-10 lat, którzy mają wątpliwości, co do stosowanych przez siebie metod wychowawczych w procesie wychowywania dziecka, a ogarniająca ich coraz częściej bezradność w relacjach z nim sprawia, że nie wiedzą co robić. Celem warsztatu jest pomoc rodzicom w szukaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania dotyczące sposobów budowania relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości.
 
Warsztat uświadamia rodzicom, dlaczego nie powinni być ani za surowi, ani zbyt ulegli. Surowy, twardy i władczy rodzic wywołuje u dziecka postawę buntowniczą i chęć odwetu. Miękki, uległy, pozwalający na wiele rodzic wyzwala u dzieci egoizm i zarozumiałość. Taki rodzic ma trudności z opanowaniem swoich dzieci.
 
Trening Skutecznego Rodzica to zdaniem dr Thomasa Gordona „metoda nie powodująca strat” w rodzinnej dyscyplinie. To specjalny zestaw umiejętności komunikacyjnych i zbiór porad pomagający rodzicom rozwiązywać wszystkie konflikty z dziećmi ku obopólnej satysfakcji. To funkcjonowanie w ramach wspólnie uzgodnionych reguł. Zaproponowane metody działają na dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków. Redukują bunt, nieodpowiedzialność, zarozumiałość, urazy, które często występują w dzisiejszych rodzinach. Według idei przekazywanych podczas warsztatu młodzież nie buntuje się przeciwko rodzicom. Buntuje się jedynie przeciwko określonym, destrukcyjnym metodom wychowawczym. Niezgoda i niepokój w rodzinach mogą stać się czymś wyjątkowym, gdy rodzice nauczą się wprowadzać nowe metody rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.
 
Rodzice/opiekunowie podczas warsztatu zyskują umiejętności: rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości; pomagania i aktywnego słuchania; wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja; rozpoznawania po czyjej stronie leży problem; konfrontacyjnych i stawiania granic; tworzenia zasad w rodzinie, które będą przestrzegane przez dzieci; radzenia sobie ze stresem i złością; Rodzic/opiekun buduje zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi dowodząc swego pozytywnego nastawienia wobec nich i również wobec samych siebie. Taka forma komunikacji z dzieckiem, której podstawą jest język akceptacji i umiejętne rozwiązywanie konfliktów sprawia, że szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami.
 
Dodatkową korzyścią, wyniesioną ze spotkań jest pozyskanie zaufania, otwartości i wsparcia grupy niezbędnego w trakcie dokonywanych zmian, a po ukończeniu cyklu pewności w byciu świadomym rodzicem.
 
Dzieci, których rodzice/opiekunowie stosują metody wychowawcze w oparciu o TSR Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.
 
Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników.
 
Projekt „Bielańska Stonoga” współfinansuje m.st. Warszawa
 
Zapraszamy
 
— 
Stowarzyszenie „Mamy Czas”
Klub Mam i Tatusiów na Bielanach 
www.mamyczas.wordpress.com