Dziecko z ADHD na interesującej lekcji

Wydaje się oczywiste, że jeśli dziecko interesuje się jakimś tematem, przedmiotem, zagadnieniem, chciałoby wiedzieć jak najwięcej. Zagadnienia często związane są z przedmiotami szkolnymi, pyta więc nauczyciela. Nauczyciel, z jednej strony chce zainteresować uczniów swoim przedmiotem, ale z drugiej strony nie ma czasu, siły, energii na to, aby przygotować informacje w interesującej formie.

Charakterystyczną cechą dzieci z ADHD jest możliwość dłuższej koncentracji w oparciu o zainteresowanie. Jeśli zainteresujemy dziecko nadpobudliwe czynnością, tematem, wierszem, jest w stanie poświęcić dużo energii na jego zgłębienie.

Jest tyle możliwości! Prezentacje, konkursy, mapy myśli, gazetki, doświadczenia, warsztaty, prace indywidualne, grupowe, formy graficzne, gry i cała gama narzędzi.

Zaangażowany nauczyciel potrafi przedstawić zagadnienie w atrakcyjnej formie. Potrafi zainteresować. Zainteresowane dziecko angażuje się w lekcję.
Czy ta prosta sytuacja przyczynowo-skutkowa jest w pełni wykorzystywana w szkole?

Nadpobudliwe dziecko często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, trzeba je uspakajać, a klasę przywoływać do porządku. Czas lekcji ucieka. Strata czasu jest wielka, z wyciszeniem emocji nauczyciela włącznie.

Zainteresowane nadpobudliwe dziecko lepiej się koncentruje, mniej przeszkadza, sprawia mniej kłopotu, więcej pracuje. Kiedy jest zainteresowane, szybciej upływa mu czas spędzony w ławce. Nie musi skupiać się nad tym, aby nie wstawać, aby się nie ruszać.

Czy zatem nie opłacałoby się bardziej zainwestować czas w przygotowanie atrakcyjnej lekcji? Ten czas i energia nauczyciela zwrócą się w postaci zainteresowania ze strony wszystkich dzieci. Nie tylko naszego, nadpobudliwego. A nasze dziecko z ADHD będzie miało szansę wynieść z lekcji większą ilość informacji i zapamięta je na dłużej.

Warto więc zawalczyć o zaangażowanie nadpobudliwego dziecka. Wszyscy na tym zyskają.

Małgorzata Adria – Doświadczona mama nastolatka z ADHD. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa ADHD. Certyfikowany Mediator Oświatowy PCM.
Prowadzi blog www.adhd-dziecko.pl.

_m

Prowadzi warsztaty dla rodziców na temat radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym oraz konsultacje indywidualne na skype . Autorka książek: „Oswoić ADHD u dziecka” www.eb.adhd-dziecko.pl, „Budowanie systemu motywacyjnego dla dziecka”, www.system.adhd-dziecko.pl

oswoic_baner_200  system_baner_m

Autorka internetowego  Kursu dla rodziców „Jak lepiej radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym” oraz  kursu Mądrego Chwalenia

kurs_okladka

Czytaj także:

„Dziecko z ADHD. Co czuje?”

„Dziecko z ADHD. Po co się męczyć?”

„Dziecko z ADHD. Czy to ważne, żeby znac objawy?”

„Dziecko z ADHD. Po co edukowac otoczenie?”

„Dziecko z ADHD. Czy każdy chce zrozumieć?”

„Dziecko z ADHD. SIłą nauczyciela dziecka nadpobudliwego jest wiedza”

Dziecko z ADHD. Czy kreatywność przeszkadza?

Czytaj recenzję książek Małgorzaty Adrii