Sprawdź, czy jesteś świadomym rodzicem – kampania

W ramach kampanii Fundacja Rodzice Przyszłości zaplanowała publikację cyklu artykułów pt. „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”, cyklu materiałów video wspierających kampanię, 4 części Vademecum Rodzica według Briana Tracy oraz Test Świadomego Rodzica, który zostanie opublikowany 24 października na stronie fundacji www.rodziceprzyszlosci.pl

Cele kampanii społecznej:

•    uświadomienie rodzicom i dziadkom jak istotną rolę pełnią w rozwoju dzieci do lat 5;

•    pokazanie jaki wpływ na całe życie ma rozwój w tym ważnym okresie;

•    zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy w interaktywnym teście opracowanym  we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego;

•    edukowanie już podczas testu, który pokazuje zależności pomiędzy naszym określonym działaniem i jego wpływem na przyszłość naszego dziecka;

•   zachęcenie do poszerzania wiedzy dzięki bezpłatnym artykułom, filmom, wywiadom i innym materiałom przygotowanym przez Fundację Rodzice Przyszłości;

•    coroczna weryfikacja zmian „Świadomości rodzicielskiej” w kolejnych edycjach kampanii.

wiadomi rodzice - rodzina

Kilka słów o fundacji Rodzice Przyszłości

Gdy Sebastian Głydziak i Wojtek Marciszewski dowiedzieli się od małżonek, że zostaną ojcami, uświadomili sobie jak mało wiedzą o czekającym ich wyzwaniu. Od tego momentu zaczęli, dzięki zaangażowaniu międzynarodowego grona ekspertów, systematyzować współczesną wiedzę na temat rozwoju dziecka – od okresu prenatalnego do szóstego roku życia.

Dzięki temu powstało fantastyczne kompendium, które skłoniło przyjaciół do założenia fundacji Rodzice Przyszłości, działającej na rzecz szerzenia wiedzy i uświadamiania rodziców w zakresie wychowania zdrowych, szczęśliwych i zdolnych dzieci.

Idea rozwoju, którą zajmuje się fundacja powstała w oparciu o najnowsze odkrycia różnych dyscyplin naukowych dotyczących rozwoju dziecka-człowieka jako istoty ludzkiej – jest to podejście całościowe i interdyscyplinarne. Fundacja pomaga rodzicom w pełni uświadomić sobie wagę i całą istotę nowej roli życiowej, w którą właśnie wchodzą oraz określić ich najważniejsze cele życiowe przekazując im wiedzę o tym, co jest tak naprawdę sednem prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci.

Wizją Fundacji Rodzice Przyszłości jest społeczeństwo, którego fundamentem jest silna i szczęśliwa rodzina – społeczeństwo mądrych i świadomych rodziców, którzy wyznają szlachetne wartości i wychowują swoje dzieci w atmosferze bezwarunkowej miłości.

Misją fundacji jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci. Podnosząc kompetencje i świadomość, chcemy pomóc również samym rodzicom rozwijać się, stawać się lepszymi ludźmi – wzorem dla naszych dzieci, tak aby wyrosły na dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych ludzi.

Model rozwoju, którym posługuje się fundacja powstał w oparciu o najcenniejsze doświadczenia największych pedagogów naszego wieku, najnowszą wiedzę psychologiczną, teorie wspomagania inteligencji i umiejętności, wiedzę o tym jak działa nasz mózg oraz w oparciu o wiedzę w dziedzinie rozwoju osobistego.

Skąd pomysł na kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”?

Odpowiada Wojciech Marciszewski, prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości:

„Zwróciliśmy uwagę na kilka dosyć istotnych faktów: aby budować mosty, leczyć ludzi lub być prawnikiem trzeba skończyć studia o odpowiedniej specjalizacji, odbyć praktyki i zdać egzaminy; aby jeździć samochodem, trzeba skończyć specjalne szkolenie, przejść badania lekarskie i zdać egzamin; nawet żeby poruszać się rowerem trzeba mieć kartę rowerową.

Taka praktyka pozwala nam uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków wynikających z niekompetencji ludzi wykonujących określone czynności. Teraz wyobraźmy sobie co by było, gdyby każdy mógł wsiąść do samochodu i nim pojechać, każdy mógł przepisywać leki na receptę, każdy mógł wybudować wieżowiec, w którym zamieszkają setki rodzin.

Z biologicznego i społecznego punktu widzenia najważniejszą naszą rolą jest przedłużenie gatunku, wychowanie nowego pokolenia, które w pełni wykorzysta Swój cały potencjał. Do wychowania dobrego, mądrego, zdrowego i szczęśliwego dziecka niezbędna jest silna i szczęśliwa rodzina. Dlaczego zatem my rodzice nie przygotowujemy się do najważniejszej roli w naszym życiu tak jak to robimy w przypadku innych odpowiedzialnych zadań w naszym życiu?

A jak wiemy z przeprowadzanych badań, umiejętności rodzicielskie nie są niestety sprawą instynktu i nie wszyscy rodzice umieją odróżniać właściwe i niewłaściwe metody wychowawcze, nie wiedzą jak przekazywać uniwersalne wartości na bazie których tworzy się światopogląd, jak identyfikować i wspomagać rozwój talentów i inteligencji swoich dzieci.

Zależy nam na tym tworzyć społeczeństwo ludzi: posiadających większy potencjał intelektualny, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, osiągających sukcesy, zdrowych fizycznie i emocjonalnie, szczęśliwych, którzy wyznają szlachetne wartości i potrafią je przekazywać swoim dzieciom.”

(opracowano na podstawie materiałów prasowych)

rodzice przyszlosci