Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Tucholi, natomiast nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna W Tucholi zaprasza do korzystania ze swoich usług dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli.

Świadczy usługi:                       Tu znajdziesz pomoc:
– diagnostyczne,                         – psychologiczną,
– terapeutyczne,                          – pedagogiczną,
– doradcze,                                  – logopedyczną.
– profilaktyczne.

Kontakt:
ul. Piastowska 30,
89-500 Tuchola