Gabinet Logopedyczny Salon Mowy

 
Oferta gabinetu logopedycznego
 
 Terapia logopedyczna
        wad wymowy:      
                                 sygmatyzm (seplenienie) 
                                 rotacyzm
                                 lambdacyzm
                                 kappacyzm 
                                 gammacyzm
                                 betacyzm
                                 mowa bezdźwięczna
                                 nosowanie
 
         niezakończonego lub opóźnionego rozwoju mowy
         dzieci z niedosłuchem
         autyzmu oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
         afazji
         alalii
         niepełnosprawności intelektualnej
 
Terapia pedagogiczna:
 
        dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
        dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
        terapia ręki (ćwiczenia motoryki małej)
        przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 
Wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
 
Oferta zajęć indywidualnych i grupowych w placówkach edukacyjnych