Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD

Kadra składa się z wyspecjalizowanych psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów oraz edukatorów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu zapewniona jest fachowość usług.

Specjalizuje się w ADHD.

Porady
– psychologiczne,
– lekarskie,
– pedagogiczne.

Oferta:
– terapie indywidualne, grupowe, rodzinne,
– wsparcie w trudnych sytuacjach,
– szkolenia, warsztaty dla rodziców, rad pedagogicznych.

Kontakt:
ul. Kazimierza Wielkiego 29
30-074 Kraków
tel./faks (12) 44 55 107