„Gaduła”Prywatne Centrum Terapii Mowy

Diagnoza i terapia psychologiczna obejmuje przeprowadzanie testów psychologicznych, badanie i reedukację dysleksji i dysgrafii, poradnictwo rodzinne.

Kontakt:
ul. Galla 7/3
31-144 Kraków