Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces

poprzez:
– terapię ruchową,
– reedukację,
– rehabilitację.

Dla dorosłych warsztaty:
– umiejętności radzenia sobie z problemami,
– dla rodziców dzieci z ADHD.

Z usług Centrum mogą skorzystać dzieci, młodzież, a także dorośli.
Gwarantowana jest wysoko wykwalifikowaną kadrę logopedów, pedagogów i psychologów oraz doskonale wyposażone sale do terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Prowadzona jest diagnoza i konsultacje psychologiczne w kierunku dysleksji, dyskalkulii, ryzyka dysleksji, poziomu dojrzałości szkolnej, gotowości edukacyjnej dzieci 6 i 7 letnich, ADHD. Centrum współpracuje z lekarzem psychiatrą dziecięcym w zakresie diagnostyki i konsultacji.

Kontakt
mgr Joanna Andrzejewska
tel. 696 806 539
ul. Pustułeczki 24,
Warszawa – Ursynów