Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Współpracujemy z uczelniami, miastami, gminami, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ponad 30 szkołami i przedszkolami na terenie województwa mazowieckiego i nie tylko. Ze swoimi działaniami dotarliśmy już do ponad 11 117 odbiorców. 

Prowadzimy działalność projektową i odpłatną. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od naszych Partnerów oraz środkom pozyskanym z działalności odpłatnej, realizujemy bezpłatne projekty edukacyjne i terapeutyczne dla osób potrzebujących wsparcia.

Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zespół Q Zmianom tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną: psycholodzy, pedagodzy, trenerzy oraz wolontariusze, którym bliska jest misja Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Zorzy 26A/5 , 04-639 Warszawa
www.qzmianom.org, [email protected]