LOGO-PED. Gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej

Oferta:
prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej u dzieci z:
 – różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy
– różnorodnymi wadami wymowy
– specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka
– autyzmem, Zespołem Aspergera,
– opóźnionym rozwojem mowy, z afazją/dysfazją,
– dysartią, oligofazją, upośledzeniem umysłowym, niedosłuchem,
– rozszczepem wargi i podniebienia, jąkaniem, mutyzmem.

wczesna interwencja logopedyczna
– u niemowląt, małych dzieci.
– Jestem terapeutą neurosensomotorycznej integracji odruchów twarzy.

Terapia logopedyczna z elementami ergoterapii oraz elementami integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna u dzieci z:
– grupy ryzyka dysleksji,
– dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
– ADD, ADHD
– zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju psychomotorycznego.

Kontakt:
Gdańsk Wrzeszcz ul. Stanisława Dubois 5
(boczna od ul. Mickiewicza)

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy IWRD
Gdańsk  ul. Malczewskiego 139

Do obydwu gabinetów wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod następującym nr telefonu:
608 509 439