Łódź przeciwko depresji

 
Na pojawienie się zaburzeń depresyjnych u dziecka najczęściej wpływają traumatyczne doświadczenia, długotrwały stres związany z trudną sytuacją rodzinną, konfliktem z rówieśnikami, znaczącą zmianą w życiu czy przewlekłą chorobą somatyczną. Skłonność do nich może mieć także charakter dziedziczny. 
 
Objawy depresji nie różnią się znacząco od tych, których doświadczają dorośli, choć trudniej powiązać je właśnie z depresją. Nawracające bóle brzucha, głowy, pleców, rąk i nóg, zaburzenia snu, wahania apetytu, zaburzenia koncentracji – wymienia psycholog Agnieszka Siedler z łódzkiej poradni zdrowia psychicznego Medsolver – mogą być równie dobrze symptomem innych schorzeń, ale jeśli dziecko doświadcza ich regularnie, warto sprawdzić, czy nie mają związku z jego psychiką. Bardziej charakterystyczne objawy obejmują chroniczny smutek, poczucie osamotnienia, niekontrolowane wybuchy złości, stałe zamartwianie się i poczucie winy czy umniejszanie własnej wartości. Dziecko traci zainteresowanie dotychczas absorbującymi je tematami, czasem nadmiernie interesuje się tematyka śmierci. Nasilenie czy nagromadzenie objawów powinno skłonić rodzica do kontaktu ze specjalistą.
 
Celem programu, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z wybranymi placówkami, jest zmniejszenie częstotliwości występowania pełnoobjawowej depresji poprzez wczesne wychwycenie predyspozycji do jej rozwinięcia i redukcję czynników mających negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dziecka.

W pierwszym etapie spotkamy się indywidualnie z dzieckiem i rodzicami i na podstawie wywiadu i wyników kwestionariusza ocenimy konieczność ewentualnego podjęcia dalszych działań – mówi Agnieszka Siedler. Dzieci, u których zostanie stwierdzone ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych wezmą udział w warsztatach terapeutycznych, podczas których będą uczyć się m.in. jak kontrolować emocje, radzić sobie ze stresem i negatywnymi myślami, przyjmować krytykę, rozwiązywać konflikty i wzmacniać swoje mocne strony.
 
Na bezpłatną konsultację można zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu: 42 239 20 30 lub mailowo pisząc na adres: . 

Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 11-13 i 14-17 lat.