„Sposób na trudne dziecko…” – recenzja książki

 
Kim jest takie dziecko? 
Jak motywować je do zmiany zachowania? 
Co zrobić, aby uniknąć „trudnych” zachowań?

Na te pytania odpowiada książka Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli, pt. „Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna”. 

Autorzy kierują swój poradnik przede wszystkim do rodziców i nauczycieli, którzy borykają się z problemami wychowawczymi w pracy z dziećmi z „trudnym” temperamentem. Opisują podstawy psychologii behawioralnej, która okazuje się być niezwykle skuteczną formą oddziaływań wobec takich dzieci. Podpowiadają, co wpływa na występowanie określonego zachowania, w jaki sposób je interpretować, jak zmotywować dziecko do wykonania pożądanej czynności.  

Książka stanowi bogaty zbiór praktycznych wskazówek do pracy z „trudnym dzieckiem”. Autorzy opracowali szereg technik behawioralnych, które przedstawili w postaci graficznej, w formie tabel, obrazków, grafów, dzięki czemu czytelnik z łatwością może wykorzystać je w domu, szkole i przedszkolu. Stosowanie wskazówek Kołakowskiego i Pisuli może znacznie poprawić nie tylko zachowanie dziecka, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, czyli relację miedzy nim a jego opiekunem.
 
Anna Wojtyczka – studentka psychologii, pedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju
 
Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna
Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010