Depresja – czym jest i jak się objawia


Psychiatria daje nam szczegółowy opis symptomów towarzyszących chorobie. Warto je znać, aby móc zaobserwować je u naszych bliskich. Depresji towarzyszą charakterystyczne zaburzenia nastroju oraz emocji. 

U osoby chorej występują nasypujące objawy:

brak energii, apatia
zły nastrój, smutek 
napięcie, drażliwość
utrata zainteresowań, szczególnie możliwe do zaobserwowania u nastolatków
problemy z pamięcią i koncentracją
u uczniów pogorszenie ocen, u dorosłych problemy w pracy
bezsenność lub przeciwnie, brak energii i nadmierna senność i stałe uczucie zmęczenia
izolowanie się od ludzi, często zerwanie kontaktów
niskie poczucie własnej wartości
częste bóle głowy, biegunki
stałe poczucie winy 
uczucie bezradności
zmniejszenie apetytu, co za tym idzie utrata wagi bądź nadmierny apetyt i tycie
brak chęci do współżycia seksualnego
problemy z wyjściem z domu, wstaniem z łóżka, wykonaniem pozornie prostych czynności samoobsługowych
uczucie leku, które także często towarzyszy chorym. 
 
Przyczyn depresji jest dużo, można do nich zaliczyć:

niewłaściwe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego
pesymizm
brak wiary w siebie
bezcelowość
uciekanie od problemów, które skumulowane trudniej rozwiązać
uczucie braku akceptacji: w szkole, pracy
błędy wychowawcze
kłótnie i  domowe kłopoty, brak poczucia bezpieczeństwa
wcześniejsze traumy
zbyt wygórowane ambicje rodziców, nauczycieli, pracodawców
stresy
stała rywalizacja już od najmłodszych lat
niepowodzenia szkolne
poczucie osamotnienia
fizyczne i psychiczne znęcanie się 
 
Na depresję choruje coraz więcej osób, dotyka ona nie tylko dorosłych kobiet i mężczyzn, ale coraz częściej na tę chorobę cierpią dzieci. Jest to czasem trudne do zaobserwowania, ponieważ zapracowani rodzice niczego nie zauważają, lub sądzą, że zachowanie nastolatka ma zawiązek z dojrzewaniem, buntem wobec szkoły. A tymczasem w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, liczba dokonanych samobójstw wśród osób między piętnastym a dwudziestym piątym rokiem życia wzrosła dwu-, trzykrotnie. 

Leczenie depresji to często długoletni proces, zwykle polegający na przyjmowaniu leków oraz uczestniczenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Niezwykle istotne jest również najbliższe otoczenie. Ważne, aby rodzina rozumiała osobę chorą, wspierała ją i jak najwięcej z nią rozmawiała, dając poczucie bezpieczeństwa i miłość.