Centra Pomocy Dzieciom – miejsca, w których krzywdzone dzieci odzyskują zdrowie i nadziej

Każdego roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy, wykorzystywania seksualnego i innych form krzywdzenia. Prawie 9 tysięcy[1] polskich dzieci pokrzywdzonych przestępstwem każdego roku uczestniczy w procesach karnych w charakterze świadka. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi sieć specjalistycznych Centrów Pomocy Dzieciom, w których krzywdzone dzieci otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc.

Chaos, lęk, bezradność, poczucie winy, smutek, złość, utrata nadziei to emocje towarzyszące dzieciom doświadczającym przemocy i wykorzystywania seksualnego. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania do ludzi zostało zniszczone już na starcie ich życia. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od blisko 30 lat koncentruje swoje działania na pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania. Swoją misję realizuje m.in. za pośrednictwem sieci Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, gdzie pod jednym dachem krzywdzone dzieci i ich opiekunowie otrzymują pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną. Centra oferują również wsparcie psychiatryczne dla dzieci, co w Polsce jest dobrem deficytowym.

Centra Pomocy Dzieciom wzorowane są na nowoczesnych ośrodkach działających na świecie i funkcjonują w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym. Ważnym aspektem CPD jest ich przyjazny charakter – architektura i wystrój placówek zapewniają dzieciom komfort i poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach przesłuchań i spotkań terapeutycznych.

Nasi specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, psychiatrzy i prawnicy – każdego dnia w Centrach Pomocy Dzieciom podejmują interwencje kryzysowe, udzielają konsultacji, prowadzą z dziećmi spotkania terapeutyczne. Udzielają też wsparcia prawnego i psychologicznego rodzicom naszych podopiecznych, by wiedzieli, jak radzić sobie z trudną sytuacją, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku i jak dbać o interesy dziecka. Jest to szczególnie ważne, gdy w związku ze skrzywdzeniem dziecka uruchomione zostają procedury prawne. Rodzicom bardzo potrzebne jest to, że mogą liczyć na wsparcie w całym procesie interwencji karnej – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W CPD zarówno dzieci, jak i niekrzywdzący opiekunowie są przygotowywani do udziału w procedurach karnych – są szczegółowo informowani, co i gdzie będzie się działo, z kim dziecko się spotka i w jakim celu. Informacje przekazywane dziecku są dostosowane do jego możliwości rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących mu praw. W każdym z Centrów działa przyjazny pokój przesłuchań, czyli miejsce, w którym sędzia może przesłuchać dziecko w towarzystwie biegłego psychologa i w warunkach, w których czuje się ono bezpiecznie. Dziecko tym samym nie musi jechać do sądu – do dużego groźnego gmachu. Zeznania dziecka są zawsze rejestrowane, by składało je tylko raz, eliminując tym samym okoliczności, które mogłyby skutkować powtórnymi przesłuchaniami dziecka. To znacznie minimalizuje traumę. W 2019 roku w przyjaznych pokojach przesłuchań w CPD zeznawało 295 skrzywdzonych dzieci. Opieką i długofalowym wsparciem Fundacja objęła aż 949 dzieci i ich opiekunów.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Placówki obecnie funkcjonują w pięciu miastach: Warszawie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Głogowie i Białymstoku. Na początku kwietnia br. okazało się, że fundacja nie dostanie dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na prowadzenie placówek. Wnioskowana kwota to ponad 2 mln złotych na pięć lat. Pieniądze miały być przeznaczone na działanie dwóch CPD w Gdańsku i w Starogardzie Gdańskim.

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

W 2020 roku potrzebna jest kwota około 200 tys. złotych, aby te dwa Centra Pomocy Dzieciom mogły stabilnie funkcjonować. Odpowiedzialność za zdobycie niezbędnych środków, które zagwarantują ciągłość w świadczeniu pomocy dzieciom krzywdzonym, w pełni spadła na Fundację. By temu zaradzić, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła w mediach społecznościowych zbiórkę brakujących 200 tys. złotych: Krzywdzone dzieci znowu bez pomocy rządu! Do zbiórki może przyłączyć się każdy. Aktualna kwota zbiórki wynosi niespełna 30 tys. złotych.

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę mogą też wesprzeć właściciele serwisów internetowych, sklepów e-commerce i blogów. Poprzez umieszczenie na swoich stronach Widgetu One Click – interaktywnego banera przygotowanego przez Tpay. Odwiedzający ich serwisy internauci będą mogli błyskawicznie za pomocą kodu BLIK przelać wybraną kwotę pieniędzy: 20 zł, 40 zł lub 60 zł na pomoc dzieciom pokrzywdzonych przestępstwem.

Na co dzień wdrażamy innowacyjne rozwiązania płatnicze, które ułatwiają obsługę płatności oraz pomagają przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż online. Firma to ludzie, którzy ją tworzą i nie możemy być obojętni na krzywdę drugiej osoby. Wspólny projekt Fundacji oraz Tpay znacznie ułatwia wsparcie pomocy dla potrzebujących dzieci, zarówno przez internautów, jak i osoby prowadzące dowolną stronę www – komentuje Paweł Działak, prezes Tpay.

Osoby zainteresowane wsparciem akcji i zainstalowaniem kodu na swoich stronach www proszone są o kontakt mailowy:

O Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. Wspiera rodziców i opiekunów w ich drodze do dobrego rodzicielstwa, a także profesjonalistów na co dzień pracujących z dziećmi. Wszystkie działania Fundacji łączy jedno: chronimy dzieci i dajemy im siłę – każdego dnia.

Biuro prasowe fundacji: media.fdds.pl

Znajdź nas na:   fdds.pl    facebook.com/dajemydzieciomsile    instagram.com/dajemydzieciomsile

[1] Sprawozdanie z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × three =