Centrum Medyczne Damiana razem z NFZ w walce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Centrum Medyczne Damiana (CMD) – prywatna sieć placówek medycznych w Warszawie nawiązała współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tym samym w dwóch poradniach psychologicznych CMD – przy ul. Nowolipie 18 oraz przy ul. Racławickiej 27 – uruchomione zostały Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Zaburzenia psychiczne coraz częściej dotykają dzieci i młodzieży – według Światowej Organizacji Zdrowia mogą dotyczyć nawet 10-20 proc. osób niepełnoletnich. Tymczasem, według danych Ministerstwa Zdrowia z profesjonalnego wsparcia korzysta zaledwie… 2 proc. mieszkańców Polski przed ukończeniem 18. roku życia. Wśród powodów tak niskiego odsetka udzielanej pomocy należy wyszczególnić przede wszystkim niedobór specjalistów. Z oficjalnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku w naszym kraju zarejestrowanych było zaledwie 455 psychiatrów dziecięcych, natomiast praktykowało 419 z nich. Warto podkreślić, że aktualne zapotrzebowanie jest blisko trzykrotnie większe i wynosi niemal 1200 specjalistów. Brak wykwalifikowanej kadry rodzi kolejne przeszkody, doprowadzając m.in. do zamykania oddziałów psychiatrycznych. To dodatkowo przyczynia się do ograniczenia możliwości skorzystania z pomocy przez osoby potrzebujące.

Tymczasem obserwujemy coraz więcej przypadków wśród młodego pokolenia, które doświadcza stanów lękowych, nie radzi sobie ze stresem czy nie potrafi sprostać wygórowanym oczekiwaniom ze strony rodziny. Te sytuacje mogą być przyczyną np. uciekania w wirtualny świat, który bardzo często zamiast pomóc, pogłębia jedynie problem i może doprowadzić np. do uzależnienia od Internetu. Dodatkowo młode pokolenie coraz powszechniej zmaga się z depresją, która w niektórych przypadkach skutkuje nawet samookaleczeniami czy myślami i próbami samobójczymi.

Trudna sytuacja związana z opieką psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci oraz młodzieży w naszym kraju wymaga, aby w pomoc zaangażowała się zarówno prywatna, jak i państwowa ochrona zdrowia. Dlatego decyzja o współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia była naturalna – chcemy, aby najmłodsi Polacy uzyskali pełne wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Tymczasem młode pokolenie często potrzebuje nie tylko wsparcia ze strony najbliższych, zbudowania więzi, rodzinnej i społecznej akceptacji, ale również pomocy ze strony specjalisty w środowisku lokalnym – komentuje Sylwia Rozbicka, Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii w Centrum Medycznym Damiana.

Specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży na warszawskim Mokotowie i na Woli

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferują pełny zakres pomocy ze strony specjalistów. W ramach projektu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka zapewnia m.in.:

  • konsultacje diagnostyczne,
  • porady psychologiczne,
  • psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową,
  • sesje wsparcia psychospołecznego,
  • wizyty domowe i środowiskowe.

Tym samym dzieci i młodzież będą miały w najbliższym, lokalnym środowisku profesjonalną pomoc z zakresu leczenia depresji młodzieńczej, rozwiązywania trudności szkolnych, wychowawczych i okresu dojrzewania, budowania samooceny i samoakceptacji, pokonywania problemów adaptacyjnych czy lękowych, budowania relacji i kontaktów rówieśniczych oraz radzenia sobie z nieśmiałością czy stresem. Aby zapewnić pełne wsparcie, psychologowie i terapeuci środowiskowi będą współpracować z lokalnymi instytucjami – szkołą, poradnią czy szpitalem.

Bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego w pobliżu miejsca zamieszkania bez konieczności posiadania skierowania obejmuje: dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym oraz osoby do 21 roku życia kształcące się w szkołach ponadpodstawowych, jak również ich rodziny i opiekunów prawnych. Pacjenci powinni posiadać jednocześnie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – komentuje Sylwia Rozbicka, Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii w Centrum Medycznym Damiana.

Aby zapewnić uczucie pełnego komfortu dla dzieci i młodzieży, przygotowano kameralne gabinety psychologiczne. Ponadto aż dwie lokalizacje Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży pozwalają na łatwiejszy dojazd na konsultacje, a zapewnione miejsca parkingowe wokół budynków umożliwiają oszczędzenie cennego czasu. Jednak psychologowie będą udzielać pomocy głównie w środowisku pacjenta.

Naszymi działaniami są objęte różne instytucje m.in. szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje czy ogniska wychowawcze. Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, nauczycielami, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania – dodaje Beata Wiśniewska, Dyrektor ds. Rozwoju Centrów Medycznych.

Zapisy na bezpłatne konsultacje psychologiczne przyjmowane są pod numerem telefonu: 22 566 22 24.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: LINK.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + two =