WARSZAWA – Z dzieckiem w świat myślenia, emocji i wartości

Cykl czterech dwugodzinnych spotkań warsztatowych z psychologiem i pedagogiem jest przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku do 10 lat oraz dla przyszłych rodziców. Rodzice uczestniczą w swoich zajęciach, podczas gdy dzieci z innym trenerem biorą udział w różnorodnych grach i zabawach dotyczących tego samego tematu.

1. WARTOŚCI (13 XI 2011): Zakorzenianie dziecka w świat wartości – dlaczego, od kiedy i w jaki sposób nauczać dziecko wartości?
W praktycznych ćwiczeniach przymierzymy się do przedstawiania świata wartości dziecku tak, by mogło je stopniowo i samodzielnie uwewnętrzniać oraz czerpać satysfakcję z zachowań społecznie aprobowanych.

2. EMOCJE (20 XI 2011): Jak emocje wpływają na kształt osobowości i rozwój funkcji poznawczych i w jakim stopniu zależą od systemu wartości i sprawności analizowania zachowań?
Wykonując konkretne zadania w grupach, będziemy uczyć się rozwijać inteligencję emocjonalną.

3. MYŚLENIE (27 XI 2011): Rozwój intelektualny dzieci – jak odkryć i wzmocnić jego potencjał, jak zdawać pytania i jak na nie mądrze odpowiadać?
W formie zabawy doświadczymy, do jakiego stopnia umiejętność zadawania pytań decyduje o kształtowaniu naszego myślenia. Zastanowimy się, w jakim zakresie myślenie zależy od przeżywanych emocji i systemu wartości.

4. ROZMOWA O RELACJI RODZICE-DZIECI (4 XII 2011): Jak w codziennych relacjach z naszymi dziećmi sfera emocji, wartości i myślenia wzajemnie się przenikają? Jak nadrobić zaległości?
Spotkanie poświęcimy wymianie indywidualnych doświadczeń rodziców i pracy nad konkretnymi problemami uczestników.

Więcej informacji o projekcie na www.akademiarodzicow.com lub pod nr telefonu 22 862 30 01

terminy:
2011-11-13, 2011-11-20, 2011-11-27, 2011-12-04, godz. 10.30

Traffic Club
ul. Bracka 25
Warszawa