„Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz” – recenzja książki


Autorka książki Jolanta Ho-Janecka jest z zawodu (i… z powołania) logopedą, który, jak pisze o sobie, stara się ofiarowywać innym nie tylko nowe umiejętności, ale – nową jakość życia, zachęcając na co dzień do  świadomej pracy nad mową i językiem i popularyzując „piękną” polszczyznę. Przystępując do pracy nad publikacją Janecka odwołała się do swoich wieloletnich doświadczeń zawodowych, związanych z pracą z najmłodszymi (także z opóźnionym rozwojem mowy czy przejawiającymi dysharmonie rozwojowe). Tak powstał zeszyt ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy z przedszkolakami oraz uczniami i który jest świetnym narzędziem edukacyjnym nie tylko dla nauczyciela czy logopedy, ale także rodzica.

Zebrane w książce ćwiczenia mają w założeniu pomóc w utrwaleniu głosek sprawiających zwykle niemało kłopotów oraz w przygotowaniu języka i warg do ich wymowy. Bardzo atrakcyjna jest forma zaproponowanych ćwiczeń. Znajdziemy tutaj liczne zgadywanki, łamigłówki, kolorowanki (np. kolorujemy pary obrazków, których nazwy się rymują), a nawet głoskowe domino (wycięte wcześniej kwadraciki układamy tak, aby znajdujące się na nich obrazki z tą samą głoską na początku wyrazu znajdowały się obok siebie). Jak można się domyśleć, bohaterką wielu z nich jest żaba (ta, którą złapać nie jest łatwo. Skoczy w prawo – umknie w zboże. Skoczy w lewo – już w jeziorze), często pojawia się także dżokej czy dżdżownica. Przywołanie takich sympatycznych bohaterów, przedstawionych na ciekawych ilustracjach, sprawia, że nauka ich trudnych nazw odbywa się poprzez zabawę – czyli w sposób najbardziej efektywny i przyjemny.

W publikacji umieszczono także proste schematy z wizualizacjami realizacji głosek różnicujących. Znajdziemy je w sąsiedztwie zestawów wyrazowo-zdaniowych, dobranych ze względu na występujące w nich opozycje głoskowe: sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz. Pod względem wymowy nie należą one do najłatwiejszych, a dla ich prawidłowej artykulacji potrzebne jest wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy co fachowo określane jest kinestezją. Schematy są czytelne nawet dla maluchów i pomagają w wypracowaniu zręcznych i celowych ruchów języka i warg oraz zapamiętanie ich ułożenia do danej głoski.

Prawdziwą niespodzianką dla użytkowników zeszytu z ćwiczeniami są gotowe wzory dyplomów, które można wręczyć uczniom w nagrodę za opanowanie trudnej sztuki poprawnego mówienia. Każdy z nich opatrzony jest krótkim komentarzem – oceną opisową. Taka ocena ma w założeniu nie tylko pomóc i nagrodzić poprawne wykonanie ćwiczeń, ale i analizować z uczniem nieprawidłowo wykonane zadania, poszukując poprawnych form wypowiedzi oraz zachęcając go do samokontroli. Mamy zatem medal złoty, srebrny lub brązowy, od nas zależy, czy nagrodzimy nimi dzieci po poprawnym wykonaniu pojedynczego ćwiczenia bądź po kilku, np. za opanowanie zestawu ćwiczeń na różnicowanie szeregu sz–s lub po wykonaniu wszystkich zadań, na zakończenie terapii.

Książka dostępna jest w wersji papierowej ale i elektronicznej (e-book). Dodatkiem do niej jest płyta CD ze wzorami dyplomów oraz ćwiczeń w wersji PDF. 
Katarzyna Głowacka – mama poszukująca, dziennikarka, absolwentka kulturoznawstwa. Współpracuje z Fundacją Wspomagającą Edukację Przedszkolną „Gifted&Talented” http://www.gifted-talented.org/Start.htmloraz z działającym pod jej patronatem wrocławskim Przedszkolem „Przyjaciele Żyrafy” http://www.przyjaciele-zyrafy.pl/

 Jolanta Ho-Janecka

„Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz. Dla przedszkolaka i ucznia”
 
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013