Fenomen szkół waldorfskich – recenzja książki „Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania”


Dobrym źródłem wiedzy o tej awangardowej metodzie jest książka napisana pod redakcją Martyna Rowsona i Tobiasa Richtera pt. „Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska”.

Książkę tę, mimo dużej ilości stron, czyta się szybko i z zaciekawieniem. Poruszone w niej kwestie są kwintesencją fenomenu waldorfskich szkół, których do tej pory w Polsce, jak i na świecie jest jeszcze mało.

Publikacja rozpoczyna się od podstawowych informacji na temat tego sposobu edukacji. Następnie przedstawione zostały fazy rozwoju dziecka i metodyka nauczania. Posiadając tę wiedzę czytelnik jest gotowy, aby zgłębiać dalej wiedzę : ewaluację i ocenianie, samorządy, program nauczania przedszkolnego, horyzontalny program nauczania, wertykalny program nauczania (gdzie opisany jest dokładnie każdy przedmiot szkolny).

Chciałabym polecić tę książkę rodzicom, którzy stają przed wyborem, do jakiej szkoły posłać swoje dziecko. Może ta szkoła akurat będzie działać według waldorfskiego planu? Zachęcam także do czytania te osoby, które będą pracowały lub już pracują z dziećmi. Znajdą w książce nowe pomysły na atrakcyjne zajęcia, nie tylko dla małych dzieci, ale i nastolatków.

Malwina Musiałek – ukończyła Pedagogikę opiekuńczo – resocjalizacyjną na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.W trakcie studiów ukończyła kurs języka migowego. Obecnie studentka Terapii pedagogicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat działa jako harcerka i wolontariuszka. Obecnie pracuje jako opiekunka dziecięca w placówce w Gdyni. Wokalistka amatorka i animatorka czasu wolnego. W wolnych chwilach planuje wycieczki, zabawy i bajki dla dzieci.

„Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania”
Pod redakcją Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011