„Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii”

 
Ćwiczenia te koncentrują się głównie wokół spostrzeżeń dziecka na własny temat oraz jego relacji z innymi. Dzięki arteterapii dziecko – poprzez wypowiedź plastyczną – w bezpieczny i ciekawy dla siebie sposób może wyrazić siebie, ukazując wszystko to, czego nie potrafi lub czego nie da się wyrazić słowami. 
 
Wypowiedź plastyczna dziecka nie stanowi tutaj celu, a staje się jedynie środkiem do osiągnięcia  korzystnej zmiany lub refleksji nad samym sobą. Książka też ukazuje, jak zorganizować zajęcia oraz jak powinna wyglądać postawa prowadzącego wobec dziecka, aby dziecko czuło się bezpiecznie, biorąc udział w tego typu ćwiczeniach. 
 
Ta prosta i bezpieczna forma pracy z kartką i kredką oraz innymi materiałami plastycznymi uczy dzieci wyrażać siebie, swoje uczucia, emocje, a rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom, terapeutom czy animatorom kultury pomaga w codziennym dbaniu o prawidłowy rozwój emocjonalny najmłodszych.  Zaletą ćwiczeń jest to, że można je wykorzystać wielokrotnie w różnych okresach życia dziecka, a także przeprowadzić je niemal w każdym miejscu – w sali, w ogrodzie, w parku. 
 
Prace dzieci wykonane na podstawie ćwiczeń ujętych w książce: „Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii”, Wydawnictwo Harmonia
 
Rozwojowa Kreska
 
Szczęście, Jestem szczęśliwy, jak chodzę po lesie. Praca chłopca.
 

Rozwojowa Kreska
Moje bezpieczne miejsce, Moje bezpieczne miejsce to farma. Praca dziewczynki.
 
Rozwojowa Kreska
Szczęście, Jestem szczęśliwy, kiedy pada deszcz. Praca chłopca.
 
Zadanie dla czytelnika:
Przygotuj kartkę i kredki, znajdź  miejsce które jest dla ciebie bezpieczne i usiądź. Połóż kartkę i kredki przed sobą.
 
Polecenie dla czytelnika:
Zamknij na moment oczy i zastanów się nad tym , kiedy jesteś szczęśliwy. Niech w twojej głowie pojawią  się różne obrazy, które są związane z twoim szczęściem. Wybierz ten, który jest dla ciebie najważniejszy. Kiedy już będziesz to wiedzieć, otwórz oczy i narysuj, tak jak potrafisz, chwilę, w której czujesz się szczęśliwy.

ROZWOJOWA KRESKA. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii
Ewa Baranowska-Jojko
wyd. Harmonia, 2014