WARSZAWA – bezpłatne konsultacje z pedagogiem i terapeutą rodzinnym

Zapraszamy rodziców małych dzieci na bezpłatne konsultacje indywidualne, które dadzą możliwość bliższego przyjrzenia się pojawiającym się trudnościom, skonsultowania problemów rodzinnych, wychowawczych, osobistych oraz uzyskania wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z rolą rodzica, radzeniu sobie z trudnymi emocjami związanymi z problemami codziennego życia (jak złość, frustracja, zrezygnowanie) czy też w budowaniu relacji z partnerem. Konsultacje odbędą się w poniedziałki 2 i 9 grudnia w godzinach w Ośrodku Nowolipie przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.

 
Zapisy i informacje pod numerem telefonu 792 765 790 lub adresem e-mail: