WARSZAWA – POPlandia – zajęcia adaptacyjne dla maluszków

I część – to swobodna zabawa. Pomaga ona dzieciom i rodzicom odnaleźć się w nowej przestrzeni, poznać się i rozgościć. Płynnie, dzięki interwencjom prowadzącej przechodzi ona w …

II część, czyli ‘zabawę zorientowaną na proces’ (opartą na narzędziach Psychologii Procesu zaadaptowanych do pracy z najmłodszymi). Jest to forma zabawy, która pogłębia interakcje między dziećmi oraz między dziećmi i rodzicami. Pozwala swobodniej się zachowywać, pełniej wyrażać uczucia i reakcje, uczy wchodzenia w interakcje z innymi oraz rozwiązywania konfliktów.

III część to jakiś rodzaj tematycznej, twórczej aktywności, w której rodzice i dzieci uczestniczą wspólnie. Może być to lepienie, malowanie, tworzenie prostych zabawek, robienie małych teatrzyków.

Dzięki temu dzieci mają okazję spojrzeć z zewnątrz i lepiej wewnętrznie przyswoić nowe zachowania i umiejętności społeczne.

Spotkania takie są wspaniałą okazją dla dzieci by:

– wejść w interakcje z innymi dziećmi;

– twórczo spędzić czas z rodzicami;

– nauczyć się nowych zachowań społecznych;

– uświadomić sobie lepiej swoje emocje i potrzeby w relacji z innymi;

– łagodnie przygotować się do wejścia w świat przedszkola.

Dla rodziców jest to okazja, by:

– skorzystać z obserwacji i rad doświadczonej psychoterapeutki i psychologa na temat ich dzieci i tego w jaką stronę kierować ich rozwój.

– poznać zorientowane na proces podejście do wychowania dzieci;

– wzbogacić swój repertuar zachowań w relacji z dzieckiem;

– zdobyć wiedzę i doświadczenia, by świadomiej wejść w nowy etap relacji z dzieckiem.

Prowadząca: Anna Gabryjelska-Basiuk (Strefa Rodziców)

Termin: piątki
Godz.: 10.30-11.30
Miejsce: Warszawa, Pompon kawiarnia dla dzieci i rodziców, ul. Młynarska 13
Kontakt: www.pomponart.pl, , tel. 692 145 154
Koszt: 30 zł.