Czy gotowe do szkoły?

 
Z jednej strony, widząc w swoim dziecku potencjał intelektualny, pragną, by się rozwijało i zdobywało nową wiedzę. Jednak z drugiej strony, dziecko przepełnione jest energią, nie potrafi skupić się na zadaniu i dłużej usiąść w miejscu.

Często spotykam się z pytaniem: „Co powinnam zrobić?”. Niestety taką decyzję rodzic musi podjąć sam, kierując się dobrem swojego dziecka. Na co jednak powinniśmy zwrócić uwagę?

Otóż rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka. Odtąd będzie musiało sprostać wielu wymaganiom, wynikającym z roli ucznia. Jednak aby dziecko mogło się rozwijać jako uczeń, musi osiągnąć gotowość do podjęcia obowiązków szkolnych. Owa gotowość zależy w dużym stopniu zarówno od jego indywidualnej dojrzałości, jak również od wkładu pracy w naukę wypełniania obowiązków.

By sprostać wymaganiom szkolnym, oprócz wiedzy i umiejętności, warto, aby dziecko nauczyło się panowania nad swoimi emocjami, dłuższego skupienia uwagi nad zadaniem, przyjmowania zarówno sukcesów, jak i porażek, samodzielności, wiary we własne siły.

Rodzice, przygotowując dziecko do szkoły, powinni wspierać jego rozwój emocjonalny poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, również tego emocjonalnego. Równie ważne jest podnoszenie poczucia własnej wartości dziecka. Warto stosować pochwały słowne, pomagać w znajdowaniu sposobów rozwiązywania problemów.

Gdy mamy wątpliwości, możemy także udać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której specjaliści ocenią stopień gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Czego możemy się spodziewać na takiej wizycie? Psycholog ocenia wówczas zarówno rozwój poznawczy dziecka, a więc takie funkcje, jak: uwaga, pamięć, myślenie, orientacja w schemacie ciała, jak również rozwój społeczno-emocjonalny, czyli umiejętność nawiązywania kontaktu, umiejętność kontroli emocji, motywacji do podejmowanie wysiłku intelektualnego. Badanie gotowości szkolnej odbywa się na jednym bądź dwóch spotkaniach i rodzice uzyskują informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w obszarze poznawczym i emocjonalnym na tle jego rówieśników.
 
Takie badanie zdecydowanie pomaga rodzicom w podjęciu tej trudnej decyzji. Gdy okaże się, że dziecko jest jednak jeszcze niegotowe do pójścia do szkoły, mamy cały rok, który możemy świetnie wykorzystać i pomóc dziecku rozwinąć kluczowe umiejętności. Warto kierować się wskazówkami uzyskanymi podczas badania gotowości szkolnej. Rozwój dziecka będzie tym większy, im wyższy będzie poziom zaangażowania rodziców. Poświęcajmy dzieciom jak najwięcej czasu na wspólną zabawę, rozmowę, obserwację. Unikajmy porównań między dziećmi. Stawiajmy dzieciom zadania w taki sposób, aby nie były one zbyt łatwe, ani zbyt trudne.
 
Budujmy w dziecku pozytywny obraz szkoły. Wiele szkół organizuje dni otwarte, dzięki którym można zwiedzić szkołę przed rozpoczęciem w niej nauki. Cieszmy się wraz z dzieckiem z nowego tornistra i piórnika oraz  z entuzjazmem patrzmy w przyszłość.

Iga Tradecka – pedagog, nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI