Gabinet Pleciuga – diagnoza i terapia logopedyczna

Realizuję:

– terapię wad wymowy
– terapię opóźnionego rozwoju mowy
– terapię zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, Zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe)

Pomagam także dorosłym osobom z afazją i dyzartrią łącznie z dojazdem do nich do domu. Udzielam porad i konsultacji dla rodziców, współpracuję z placówkami oświatowymi  – badania przesiewowe w przedszkolach. 

Sabina Baranowska
Gabinet Pleciuga – diagnoza i terapia logopedyczna
32-065 Krzeszowice 
ul. Krakowska 31/214