Neuron-Biofeedback – Diagnostyka QEEG i Terapia EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych

Wykonujemy badania diagnostyczne QEEG – analizę bioelektryczności fal mózgowych oraz prowadzimy terapię EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych.

Badania diagnostyczne QEEG oraz terapię EEG Biofeedback wykonujemy na aparaturze medycznej firmy ELMIKO Medical.

Jesteśmy członkiem wspierającym POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ.

Współpracujemy  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „DIALOG”  oraz z PSYCHOCENTRUM – Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego a także z Fundacją  Dzieciom ” Zdążyć z Pomocą „, której podopieczni mają terapię EEG Biofeedback na specjalnych warunkach. www.dzieciom.pl

Filia na Białołęce i w Śródmieściu

www.neuron-biofeedback.pl