„Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki” – recenzja książki

Jak do swoich rad podchodzi autorka, Jolanta Kucharczyk? Książka jest zbiorem wniosków z doświadczania świadomego wychowywania dzieci oraz z doskonalenia siebie w mądrym rodzicielstwie. Najważniejsze jest jednak to, że wszystko zostało podane w przystępnej formie, prostym, nieskomplikowanym językiem. Po prostu jak rozmowa rodzica z rodzicem. Rady osoby, która wie bardzo dużo, ale jest życzliwa wobec niedociągnięć. Słowa Jolanty Kucharczyk mogą być ukojeniem dla wątpiącego rodzica, zalęknionego i niewierzącego w swoje możliwości: „Nie będę Ci mówić, jak masz wychowywać swoje dziecko. Myślę, że wiesz to najlepiej. Pragnę jedynie pozbawić Cię wątpliwości i lęków, które towarzyszą rodzicom nierzadko przez długie lata. Chcę, byś miał pewność, że nikt nie może Cię zastąpić, a Twoja praca ma bezcenną wartość”. (s. 7)

Niewątpliwą zaletą książki jest niwelowanie przez autorkę dystansu pomiędzy nią a czytelnikami. Kucharczyk podkreśla, że jej wiedza wynika z wielu lat rodzicielstwa i nauczycielstwa, nierzadko obarczonych błędami. Błędy są jak najbardziej ludzkie, obecne w byciu rodzicem. Nie ma rodzicielstwa idealnego, zawsze są jakieś potknięcia. „Po prostu działaj, próbuj, ucz się. Nawet jeśli zrobisz mnóstwo błędów, to i tak zawsze jest to lepsze od zaniechania! To nas wzbogaca i rozwija”. (s. 8)

Rady Jolanty Kucharczyk są niezwykle cenne. Z jednej strony pokazują sprawdzone metody wychowawcze, z drugiej podkreślają konieczność dbania rodzica o samego siebie, o przyjaciół i pasje. To właśnie w książce „Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki” przeczytamy, że dziecko jest tylko gościem w naszym domu, który to, co mu ofiarujemy, weźmie ze sobą na dalsze życie, a my powinniśmy stać z boku.

Książka „Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki” uczy wypracowywania dobrych relacji z dziećmi, pokazuje, jak wybrnąć z trudnych rodzicielskich sytuacji, pomaga w próbach świadomego towarzyszenia dziecku. Łatwiejszemu przyswajaniu treści sprzyjają wydzielone grafiki na stronach, które podkreślają najważniejsze treści. Książka dla wszystkich, którzy chcą mądrze wychowywać dzieci.
 
Anna Chmielewska – pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej na UAM w Poznaniu
 
Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki
Autor: Jolanta Kucharczyk
Wydawnictwo Varsovia, 2013