„Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!”

Jeżeli kiedykolwiek przemknęła Ci przez głowę myśl, żeby wcisnąć do rozkładu dnia Twojego i tak już zapracowanego dziecka judo, kaligrafię, skrzypce czy suahili – ta książka jest dla Ciebie.
(z noty wydawcy)

„William Blake znakomicie podsumował dzieciństwo:
Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
niebiosa w jednym kwiecie z lasu,
w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
w godzinie – nieskończoność czasu.
[tłum. Zygmunt Kubiak]

Pod presją
Dajmy dzieciom święty spokój!
Carl Honoré
przeł. Wojciech Mitura
wyd. Drzewo Babel, 2011