„Jak pomóc dziecku z dysleksją. Ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Część 2” Anna Radwańska

Poradnik napisano z myślą o nauczycielach i rodzicach chcących pracować z uczniami, u których zdiagnozowano dysleksję, a także dziećmi z trudnościami w nauce. W poradniku znajdują się najnowsze zmiany i regulacje prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opis form pomocy oferowanych uczniom z dysleksją, opis objawów dysleksji u dzieci powyżej 10. r.ż. ze wskazaniem na określone funkcje oraz przedmioty szkolne, proponowane sposoby pracy z dzieckiem na lekcji oraz zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne zaburzenia w nauce czytania i pisania spowodowane przede wszystkim zaburzeniami funkcji językowych. Mogą im towarzyszyć pewne dodatkowe objawy w obszarze funkcji percepcyjno-motorycznych, które pogłębiają problemy dziecka. Najwięcej uwagi w poradniku poświęcono opracowaniu ćwiczeń praktycznych dla dzieci z dysleksją. Książka zawiera cztery rozdziały. W pierwszych trzech opisano zmiany i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, natomiast czwarty rozdział jest podzielony na pięć podrozdziałów i każdy z nich zawiera ćwiczenia doskonalące określoną funkcję. Są to ćwiczenia wspomagające czytanie (w tym czytanie ze zrozumieniem), pisanie, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, funkcje językowe, a także procesy myślowe (koncentracja, pamięć, logika).

Wyjaśniono wszystkie specjalistyczne zwroty i sformułowania, które mogą sprawić kłopot rodzicom, ponieważ nie mają oni obowiązku znać słownictwa pedagogicznego.

Drogi Rodzicu! Twoje dziecko zostanie obciążone dodatkowymi ćwiczeniami i zajęciami, które będą miały na celu zminimalizowanie trudności wynikających z dysleksji. Ważne, abyś wytłumaczył, po co są zajęcia i dlaczego udział w nich jest tak niezwykle ważny. Pomoże Ci w tym przygotowana ulotka. Znajdziesz ją w środku książki. Wspieraj i motywuj swoje dziecko do pracy! Dziecko z trudnościami potrzebuje Twojej akceptacji!

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin i jest do nabycia m.in. w księgarni internetowej www.ksiegarnia.difin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 19 =