Metoda Dennisona


Kinezjologia edukacyjna jest coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, mającymi problemy z koncentracją. 
 
Metoda Dennisona pozwala:

1.Pokonywać stresy i napięcia.
2.Komunikowac się z innymi osobami.
3.Pokonywać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.
 
Poniżej kilka propozycji ćwiczeń według Metody Dennisona. 
 
Ćwiczenie na przekraczanie linii środkowej ciała 

1. Wykonywanie ósemek w powietrzu – najpierw 3 razy każdą ręką, a następnie oburącz.
2. Rysowanie obydwiema rękami równocześnie identycznych rysunków po obu stronach kartki w dół, w górę lub do środka, tak aby wyglądał on symetrycznie. 
3. Ćwiczenie „słoń” rozluźnia mięśnie szyi i oczu. Dziecko pisze ręką („trąba”) w powietrzu trudne słowa lub po mocnym przyciśnięciu głowy do ramienia z wyciągniętą ręką kreśli nią w powietrzu ósemkę, ruszając całą górną połową ciała. 
4. W trakcie „krążenia szyją”, dziecko podnosi do góry barki i kołysze się na boki z głową pochyloną do przodu, a następnie do tyłu, powtarza to przy opuszczonych barkach. 
  
Ćwiczenia wydłużające – zwiększają aktywność dziecka

1. „Aktywna ręka” – dziecko podnosi do góry jedną wyprostowaną rękę i przyciska ją do ucha oraz pobudza jej mięśnie drugą ręką poprzez odpychanie jej w przód, w tył i do siebie.
2.  Stojąc w rozkroku z obniżonymi biodrami, wykonuje się „wypady” połączone z wydechem, w lewo (prostując prawą nogę) i w prawo (prostując lewą nogę). 
  
Ćwiczenia energetyzujące 

1. Trzymając jedną rękę w okolicach dołu brzucha, wykonuje się drugą masaż punktów po lewej i prawej stronie, tuż pod obojczykiem. Stymulacja „punktów na myślenie” poprawia wzrok i koncentrację. 
2. „Punkty równowagi” wykonuje się, trzymając 2 palce we wgłębieniu za uchem u podstawy czaszki, a drugą rękę w dolnej części brzucha, wykonując jednocześnie wdech. Ćwiczenie relaksuje i usprawnia koncentrację i uwagę.
3. Udając ziewanie, dotyka się czubkami palców wszystkich napiętych mięśni twarzy, jakie się wyczuwa. „Energetyczne ziewanie” odpręża i relaksuje struny głosowe. 

Postawy pogłębiające 

1. Dotykanie „pozytywnych punktów” ponad oczami w połowie wysokości czoła (pomaga się zrelaksować). 
2. Ćwiczenie „siedzące ósemki” składa się z dwóch części. Na początku zakłada się lewą nogę na prawą, tak aby oprzeć kostkę na kolanie, prawą ręką obejmując lewą nogę w kostce, a lewą ręką nogę pod palcami. Po minucie głębokiego oddychania w tej pozycji składa się dłonie, tak aby dotykały się czubkami palców. Pozostaje się w tej pozycji również przez minutę. 
  
Jest to tylko niewielka część ćwiczeń Metody Dennisona, które można praktykować, między innymi podczas zajęć z terapii pedagogicznej. Warto jednak dokładniej poznać tę prostą metodę, która daje doskonałe efekty. Nie trzeba sali gimnastycznej ani przyrządów. Należy oczywiście pamiętać, jak w przypadku każdej metody terapeutycznej, aby ćwiczenia przeprowadzać systematycznie, dzięki temu można uzyskać lepsze, widoczne rezultaty. 
 
Opracowała: Anna Wrocławska