KIELCE – Warsztaty Rodzic i Dziecko

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i  zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne.

Terapia prowadzona tą metodą stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnia motorykę, daję poczucie własnej siły, sprawności, a w związku z tym możliwości ruchowych. Zaczyna ono mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Przestrzeń można dzielić z innymi osobami. Uczy to nawiązywania kontaktów najpierw z jedną osobą, potem z większą grupą, a także współdziałania z innymi. Nawiązywanie bliskich kontaktów z rodzicem, oparte jest na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty.

Warsztaty prowadzić będzie: Justyna Urbańska – psycholog i choreograf

Termin: 30.09
Godz. 13:00 – 14:00 Zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lata  ( wraz z rodzicem )
14:15 – 15:15 Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lata  ( wraz z rodzicem )
Miejsce: Szkoła Tańca Kieleckiego Teatru Tańca Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce
Kontakt: 791 238 954 (41) 344 61 71 www.ktt.pl
Koszt: Opłata za zajęcia warsztatowe /1 lekcje po 60 min/dziecko + rodzic/  wynosi 20 zł.