WARSZAWA – Jak przeciwdziałać przemocy i wykorzystywaniu dzieci? – konferencja

Jest to największe coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Konferencja od 10 lat organizowana jest we współpracy Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Miasta Stołecznego Warszawa. Tegorocznym partnerem jest także Ambasada Szwecji.

Co piąte dziecko w Polsce doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony dorosłych, a 12% – wykorzystywania seksualnego (Fundacja Dzieci Niczyje, 2012 r.*). Najmłodsi nie potrafią sami się obronić, dlatego ważne jest, aby dorośli potrafili zauważać problem i odpowiednio reagować. Szczególna odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych ciąży na profesjonalistach, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z dziećmi i rodzicami.

Właśnie z myślą o specjalistach przygotowywana jest jubileuszowa konferencja, która w tym roku zgromadzi prawie 500 uczestników z Polski i z zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, sędziowie, prokuratorzy, lekarze, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji, badacze i wykładowcy akademiccy.

Przez 10 lat organizowania konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” dotarliśmy do tysięcy profesjonalistów. Było to możliwe dzięki doskonałej współpracy trzech podmiotów: Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Przez ten czas gościliśmy kilkudziesięciu wybitnych ekspertów z całego świata, a nasze wydarzenie wpisało się w mapę najważniejszych spotkań tematycznych w Europie – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.
           
W tym roku uczestnicy będą mieli do wyboru kilkadziesiątsesji, podczas których uznani krajowi i zagraniczni eksperci przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące problemu.

– Miasto jest otwarte na poszukiwanie skutecznych rozwiązań służących ochronie dzieci przed przemocą – mówi Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy -Priorytetem wśród podejmowanych działań jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, np. poprzez wsparcie rodzin w ramach lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci rozwijających się dynamicznie w dzielnicach czy realizację programu „Chronimy dzieci” w domach dziecka i żłobkach. Staramy się również zapewnić szeroki dostęp do pomocy dzieciom, które już doznały krzywdzenia, m.in. w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie.

Więcej informacji o konferencji na stronie http://konferencje.fdn.pl/ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstw-0