Śniadania i podwieczorki na trawie

•    Komunikacją międzyludzką

•    Czytaniem bajek

•    Samoakceptacją

•    Zarządzaniem swoim czasem

•    Grami i zabawami plenerowymi dla dzieci i rodziców

•    Logopedią i ćwiczeniami mowy

•    Gorącą salsą

•    Zajęciami ruchowymi (fitness)

Idea:

Letnie spotkania z… psychologią, logopedią, pedagogiką, fitnessem i tańcem mają formę piknikowych warsztatów.  W założeniu pełnią rolę społeczno twórczą, sprzyjają integracji mieszkańców, dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami, swoim czasem, uwagą i dobrym słowem. Mają być okazją do poruszenia tematów ważnych i potrzebnych społecznie, zaznajamiania z naukami społecznymi, ale przede wszystkim ma to być pewien eksperyment z przestrzenią miejską. Chcemy pokazać, że m.in. z psychologią można wyjść poza mury uczelni, gabinetów i sal, że jest ona czymś żywym i dotykającym każdego.

Naszym marzeniem jest, by nasze przedsięwzięcie stanowiło alternatywę spędzenia wolnego czasu podczas weekendu: na świeżym powietrzu zamiast w galerii czy przed ekranem telewizora, razem z rodziną i innymi mieszkańcami Tarnowa, dzieląc się jedzeniem i piciem, uśmiechem, doświadczeniami, wiedzą.

Idea jest taka, że każdy uczestnik może przyjść na Śniadania i podwieczorki na trawie z…  ze swoim kocem, koszykiem piknikowym wypełnionym przygotowanymi przysmakami. Na wspólnym piknikowym „stole” rozstawiamy przyniesione jedzenie, częstujemy się tym, co na nim stoi – dzielimy się z innymi. W tym miejscu wszyscy mamy być równi, niezależnie od zasobności naszego portfela, pozycji społecznej, etc., w tym miejscu wszyscy jesteśmy wielką tarnowską rodziną.

Cele:

•    Oswajanie z psychologią,  działanie profilaktyczne  ze wspomagania rozwoju mowy u dzieci.

•    Wnoszenie w przestrzeń miejską tematów „na czasie”, potrzebnych Tarnowianom w życiu codziennym.

•    Rozwijanie kreatywności zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

•    Propagowanie aktywności fizycznej, zwłaszcza wśród seniorów.

•    Przekazywanie umiejętności i wiedzy kluczowych dla prawidłowego społecznego funkcjonowania.

•    Integracja społeczności w trakcie wspólnych piknikowych spotkań i pracy nad sobą.

Śniadania i podwieczorki na trawie z…odbędą się w różnych miejscach w przestrzeni miejskiej w Tarnowie (Parku Strzeleckim, Ogrodzie Muzeum Etnograficznego).

Udział w warsztatach w ramach Letnich spotkań z psychologią, logopedią, pedagogiką, fitnessem oraz tańcem jest bezpłatny!

Program „Śniadań i podwieczorków na trawie z…”:

6.07 ( sobota)
„Jak słuchać i zostać usłyszanym oraz wysłuchanym” – warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Miejsce i pora: Ogród Muzeum Etnograficznego, 11:00-15:00

07.07 ( niedziela)
„Zarządzanie sobą w czasie” – warsztaty ze skutecznego planowania
Miejsce i pora: Ogród Muzeum Etnograficznego, 13:00-15:00

10.07 ( środa)
„Aktywny senior” – zajęcia fitness w terenie dla wszystkich w sile wieku
Miejsce i pora: Park Strzelecki, 10:00-11:00
 „Bajka na wietrze” – czytanie i tworzenie bajek z dziećmi na świeżym powietrzu
Miejsce i pora: Park Strzelecki, 17:00-19:00

11.07 ( czwartek)
„Podstawy salsy dla każdego” – warsztaty taneczne
Miejsce i pora: Ogród Muzeum Etnograficznego, 17:00-18:30

13.07 ( sobota)
„Pokochaj siebie” – warsztaty z samoakceptacji i asertywności z elementami arteterapii
Miejsce i pora: Ogród Muzeum Etnograficznego, 11:00-15:00

14.07 ( niedziela)
„Gry i zabawy plenerowe dla dzieci i rodziców”
Miejsce i pora: Park Strzelecki, 14:00-16:00
 „A E I O U latem” – gry i zabawy wspomagające rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Miejsce i pora: Park Strzelecki, 12:00-14:00